Aká je situácia s koronavírusom na Slovensku? WHO stále varuje pred optimizmom

Čína neustále ohlasuje množstvo nových prípadov ochorení na koronavírus COVID-19 a s ním spojených úmrtí, avšak môže ísť o nepresné čísla. Provincia Chu-pej, kde epidémia vypukla, totiž začala vykazovať počty ochorení na základe príznakov, nie výsledkov laboratórnych vyšetrení. Podľa úradov však má tento krok slúžiť na to, aby chorí dostali adekvátnu liečbu rýchlejšie. Aká je ale situácia na Slovensku?

Situácia na Slovensku: Podozrenia na koronavírus sa u nás nepotvrdili

Koronavírus sa Slovensku stále vyhýba a doteraz nebolo potvrdené ani jedno z hlásených podozrení. Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho bolo doposiaľ vyšetrených 41 osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom, pričom všetky výsledky boli negatívne.

Odporúčame: Trápia ťa suché oči či sucho v ústach? Na vine môže byť aj tento syndróm!

koronavírus na Slovensku

Zdroj: piqsels.com

Slovenské nemocnice posilňujú laboratórne vybavenie

Prvé vzorky pacientov s podozrením na ochorenie boli ešte zasielané do Nemecka na vyšetrenie, no od 3. februára 2020 sa laboratórna diagnostika tohto vírusu vykonáva aj u nás. Prebieha v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave.

Z toho vyplýva, že výsledky laboratórnych vyšetrení poznáme do niekoľkých hodín, čo je podstatne kratší čas, ako keď boli zasielané do berlínskeho laboratória, ktoré si stanovilo predpokladaný časový horizont 48 hodín. Spolupráca s virologickým inštitútom na Charité univerzite medicíny v Berlíne však bude pokračovať aj naďalej.

Za jeden zo spôsobov na diagnostiku respiračných problémov považujeme aj vyšetrenie auskultáciou (počúvaním pomocou fonendoskopu), no v prípade koronavírusu je potrebné špecializovanejšie vybavenie. Existujúcu prístrojovú techniku tak doplní aj obstarávaná vysokošpecializovaná prístrojová technika, na ktorú rezort uvoľnil finančné prostriedky s cieľom zlepšiť možnosti laboratórnej diagnostiky vírusových a mikrobiálnych ochorení. Tým sa teda zlepšia možnosti laboratórnej diagnostiky nielen pre nový koronavírus.

ako sa prejavuje koronavírus

Zdroj: piqsels.com

Nemocnice sa však majú stále na pozore

V súvislosti s koronavírusom sa aj naďalej prijímajú nové opatrenia. Prioritou zostáva zamedzenie možného šírenia vírusu, a teda okamžitá diagnostika pacienta podozrivého z ochorenia. Vo fakultných nemocniciach sa preto uskutočnili modelové cvičenia zamerané na zistenie osoby podozrivej zo spomínaného ochorenia a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva SR a kľúčové rezorty obdržali aktualizované usmernenie s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Usmernenie tiež zahŕňa postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a odberu biologického materiálu.

Nepretržité call centrum

V súvislosti s novým ochorením zriadil rezort zdravotníctva v spolupráci s ÚVZ SR nepretržité call centrum co všetkých regiónoch Slovenska, čo prispieva k informovanosti občanov. Na telefonických linkách sú k dispozícii odborníci, ktorí poskytujú informácie k aktuálnej situácii alebo odporúčania pre osoby nachádzajúce sa v oblastiach, kde bol nový koronavírus potvrdený.

čo je koronavírus

Zdroj: Shutterstock®

Aj Spojené kráľovstvo posilňuje svoje laboratória

Nielen Slovensko, ale aj iné krajiny pracujú na posilňovaní svojho vybavenia. Spojené kráľovstvo vyvinulo nový diagnostický test na koronavírusy s cieľom posilniť svoje testovacie schopnosti. Test vyvinula spoločnosť Public Health England (PHE) a v nasledujúcich týždňoch ním Británia vybaví 12 laboratórií. Tento krok umožní testovanie viac ako 1000 ľudí denne, pričom dnes disponujú len jedným laboratóriom v Londýne, ktoré je denne schopné vyšetriť približne 100 vzoriek.

Svetová zdravotnícka organizácia sa však má stále na pozore

Aj keď sa situácia vo svete upokojuje, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je stále opatrná. Podľa jej riaditeľa Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa je ešte príliš skoro na to, aby sme sa mohli rozprávať o tom, že epidémia ustupuje, pretože všetky scenáre sú stále v hre.

Zaujme vás: Aké sú účinky matcha čaju? Pre toto sa ho oplatí piť pravidelne!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE