Čo spôsobuje prudké zmeny nálad? Príčinou môže byť aj táto porucha!

Bežné zmeny nálad sú u rôznych ľudí často úplne prirodzené. Raz sa skrátka cítime lepšie, no rovnako nie je ničím výnimočným, ak z času na čas príde horšie obdobie, kedy je i naša nálada na tom horšie. Časté alebo prudké zmeny nálad však môžu mať aj mnoho vážnejších príčin. Neraz sú napríklad príznakom nejakého duševného ochorenia. Medzi ne môžeme zaradiť aj takzvanú mániodepresívnu psychózu, pre ktorú je charakteristické, že jedinec prechádza určitými fázami, ktoré sú charakteristické inými náladami alebo konaním a správaním. V nasledujúcom článku sa o mániodepresívnej psychóze dozviete niečo viac. Čo ju spôsobuje a dá sa liečiť?

Čo je mániodepresívna psychóza?

Pojmom mániodepresívna psychóza sa často označuje takzvaná bipolárna afektívna porucha. Ide o závažné duševné ochorenie, ktoré je charakteristické výkyvom a zmenami nálad a striedaním depresívnych stavov so stavmi plnými pocitmi eufórie. Týmto ochorením trpí zhruba 0,5 až 1 % populácie. Približne v rovnakej miere pritom postihuje mužov i ženy. Ochorenie sa začína najčastejšie prejavovať v období na konci dospievania, respektíve u mladých dospelých. Táto porucha však môže prepuknúť už v detstve, prípadne aj u starších jedincov. Presné príčiny bipolárnej afektívnej poruchy nie sú doteraz úplne jasné a zrejmé. Predpokladá sa, že jej vznik súvisí s chemickou nerovnováhou v mozgu.

Na rozvoj ochorenia má pritom určitý vplyv genetická predispozícia. Do rizikovej skupiny patria osoby, u ktorých sa v rodine toto ochorenie už vyskytlo, respektíve i deti rodičov s bipolárnou afektívnou poruchou. Hovorí sa však aj o mnohých faktoroch (biologických, psychologických, sociálnych), ktoré môžu zvyšovať riziko rozvoja ochorenia, alebo ktoré môžu byť spúšťačom tejto poruchy. Medzi ne radíme rozličné veľmi silné negatívne skúsenosti a stresové udalosti v živote jedinca alebo aj psychické či fyzické vyčerpanie. Dysfunkcia rodiny, stres, šikana, zneužívanie, strata blízkeho, problémy každodenného života a mnohé ďalšie vonkajšie vplyvy môžu prispieť k rozvoju ochorenia. 

Odporúčame: Ako sa prejavuje zápal srdcového svalu? Pozor na varovné signály!

prejavy bipolárnej afektívnej poruchy

Zdroj: Shutterstock®

Aké sú charakteristické prejavy tejto poruchy?

Ako sme spomenuli už vyššie, mániodepresívna psychóza je charakteristická najmä striedaním určitých fáz, počas ktorých dochádza k zmenám nálad, správania a celkovo osobnosti jedinca. Tieto fázy môžu trvať u konkrétnych pacientov odlišnú dobu. Bipolárnu afektívnu poruchu možno rôzne klasifikovať, no vo všeobecnosti sa u pacienta zvyčajne striedajú tri epizódy alebo fázy či obdobia, a to depresívna, manická a hypomanická fáza. Depresívne fázy môžu trvať spravidla minimálne dva týždne a sú charakteristické nadmerným smútkom, úzkosťou a veľmi zlou až depresívnou náladou. Postihnutý býva spomalený, často sa cíti menejcenný a stráca sebadôveru, nemožno ho rozveseliť, nevie sa odreagovať. Môže ho trápiť nadmerná spavosť, strata energie aj chuti do života.

Objaviť sa môžu poruchy spánku. Bežná je strata záujmov. Vážnymi a nebezpečnými sprievodnými symptómami sú samodeštrukčné správanie a myšlienky na samovraždu. Manické fázy trvajú spravidla najmenej jeden týždeň a sú charakteristické nadmerne dobrou, veselou a optimistickou náladou a zvýšenou aktivitou jedinca. Človek v tejto fáze ochorenia často stráca zábrany, má menšiu potrebu spánku, býva veľmi sebavedomý aj zhovorčivý a pociťuje veľkú eufóriu. Môže pociťovať väčšiu chuť do jedla aj túžbu po alkoholických nápojoch, dokonca býva zvýšená aj sexuálna túžba. Prítomný býva telesný nepokoj a neschopnosť obsedieť na jednom mieste. Človek v tejto fáze môže byť zároveň roztržitý a taktiež môže mať sklony k riskantnému správaniu, nezodpovednosti, unáhlenému konaniu a podobne.

Hypomanická fáza je sčasti podobná manickej, no príznaky bývajú spravidla oveľa menej intenzívne. Táto fáza je charakteristická pomerne normálnym a bežným správaním aj náladami. Jedinec má primerane dobrú náladu, je veselý, spoločenský, optimistický a často i veľmi kreatívny. Je to obdobie, počas ktorého bývajú pacienti spravidla veľmi spokojný. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže vyskytovať ešte akási zmiešaná fáza. Ide o stav, kedy sú u človeka prítomné manické aj depresívne symptómy. 

duševná choroba

Zdroj: Shutterstock®

Je možná liečba?

Diagnostika bipolárnej afektívnej poruchy nemusí byť v dôsledku rozmanitosti symptómov najjednoduchšia. Ochorenie nie je možné presne stanoviť nejakým zobrazovacím vyšetrením a podobne. Okrem toho je nevyhnutné túto poruchu odlíšiť od iných duševných porúch. Bipolárnu afektívnu poruchu spravidla diagnostikuje skúsený psychiater, ktorý určí tiež presnú formu ochorenia u pacienta a stanoví vhodnú liečbu. Liečba býva dlhodobá, ochorenie nie je možné nejako úplne vyliečiť. Cieľom je znižovať závažnosť depresívnych a manických stavov a zlepšiť tak i kvalitu života pacienta. Je dôležité predchádzať nekontrolovateľným stavom mánie či depresie. 

Liečba môže byť farmakologická. Pacientovi sú podľa potreby podávané antidepresíva či iné medikamenty vplývajúce na jeho správanie. Vhodné liečivá napomáhajú udržiavať duševný stav pacienta stabilný. Zlepšiť stav chorého môžu pomôcť aj rozličné druhy terapií. Pacient by mal byť pravidelne pod dohľadom psychiatra či psychológa. Vo vážnych prípadoch, kedy napríklad jedinec ohrozuje seba či okolie, môže byť potrebná hospitalizácia. 

Odporúčame: Krvácanie mimo menštruácie: Aké sú časté príčiny tohto problému?

4 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

18.12.2020 08:20

Veľmi nepríjemné ochorenie!

Vaše meno:

Leona Bašistová

Leona Bašistová

18.12.2020 10:16

Pozdravujem, nedávno som čítala štúdie, podľa ktorých je bipolárna afektívna porucha, ako aj iné afektívne poruchy sprevádzané zmenami nálad, vyvolané aj spôsobom života a stravou. Nakoľko nezdravým životným štýlom do značnej miery rozkolísame hormonálny systém, ten sa odzrkadľuje práve v prudkých zmenách nálad (ktoré sú tiež v podstate chemickým koktejlom v mozgu), či iných depresívnych stavov. Napríklad alkohol, káva, cukor či chcemicky spracovávaná potrava najviac narušujú "chemický" hormonálny koktejl v našom tele. Držte sa :) a jedzme zdravo :)

Vaše meno:

Mária Reibergerová

Mária Reibergerová

20.12.2020 10:04

najhoršie choroby sú duševné

Vaše meno:

Jana Petrášová

Jana Petrášová

20.12.2020 10:13

o mnohých duševný chorobách a chorých ani netušíme

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE