Ako sa prejavuje laktačná psychóza? Čo zvyšuje riziko jej výskytu?

Obdobie tehotenstva je nepochybne nielen nádherným obdobím v živote ženy, ale aj náročným. Avšak, zvyčajne sa hovorí, že pôrodom to nekončí, ale všetko ešte len začína. Neraz prichádza ešte oveľa náročnejšie obdobie, počas ktorého sa ženy, čerstvé mamičky, musia vysporiadať s obrovským množstvom zmien. Tieto zmeny sa týkajú nielen spôsobu života matky, ale i jej tela a zdravia. Objaviť sa môžu rôzne popôrodné komplikácie, týkajúce sa nielen zdravia fyzického, ale aj toho psychického.

Narodenie dieťatka môžu sprevádzať silné emócie, a to nielen radosť, ale i strach a úzkosť, čo značne ovplyvní i duševné zdravie matky. Rôzne popôrodné psychické poruchy sú zriedkavejšie, no nie ojedinelé. Viete, čo sa skrýva za názvom laktačná psychóza?

Čo je laktačná psychóza?

U ženy sa po pôrode môžu rozvinúť viaceré popôrodné duševné poruchy. Niektoré sú pomerne časté a charakteristické miernejšími príznakmi, iné sú skôr zriedkavé a neraz predstavujú veľmi závažný stav. Spomenutá laktačná psychóza je pritom jednou z troch pravdepodobne najčastejšie sa vyskytujúcich popôrodných psychických porúch. Ide o nasledujúce hlavné tri typy porúch:

 • popôrodné alebo materské blues, tiež baby blues – predstavuje zvyčajne mierny emočný problém s kratším trvaním,
 • popôrodná depresia – závažnejšie psychické ochorenie sprevádzané vážnejšími symptómami,
 • popôrodná psychóza, tiež označovaná ako laktačná psychóza – predstavuje najzávažnejší psychický stav, ktorý sa môže spájať s ohrozením matky i dieťaťa.

Laktačná psychóza je staršie pomenovanie pre popôrodnú psychózu. V minulosti sa totiž verilo, že toto ochorenie vzniká v dôsledku tvorby mlieka, respektíve laktácie a dojčenia u čerstvej mamičky. Ochorenie však s laktáciou nesúvisí, trpieť ňou môžu i nedojčiace ženy. Laktačná, respektíve popôrodná psychóza predstavuje veľmi zriedkavú a závažnú psychiatrickú poruchu, ktorá sa rozvíja približne u 0,1 až 0,2 % nových matiek (postihuje teda 1 až 2 z 1 000 žien). Pre porovnanie, spomenuté baby blues sa v istej miere prejavuje odhadom u vyše 50 % rodičiek. 

Odporúčame: Ako škodí fajčenie v tehotenstve? Takéto môže mať následky!

psychóza u matky

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa môže laktačná psychóza prejavovať?

Popôrodná laktačná psychóza je chápaná ako samostatné ochorenie, i keď niektorí odborníci ju označujú za akési vyústenie popôrodnej depresie. Dôležité je však tieto dve diagnózy odlišovať. Závažná popôrodná psychóza sa môže prejavovať už veľmi krátko po pôrode, najčastejšie 48 až 72 hodín po narodení dieťaťa, prípadne sa rozvinie medzi 2. až 4. týždňom po pôrode. Táto psychická porucha má pritom širokú škálu rôznorodých charakteristických príznakov, respektíve môže mať viacero podôb. Príznaky môžu byť podobné epizódam maniodepresívnej psychózy, pri ktorej sa strieda depresívna a manická fáza.

V prvom rade patria medzi najvýraznejšie prejavy hlavne poruchy nálady – prudké zmeny nálad, depresívne nálady, smútok. K prvým príznakom radíme napríklad aj viditeľné pocity nepokoja u matky, nadmernú podráždenosť, úzkosť, obviňovanie z vlastnej neschopnosti a pocity viny. Bežné sú i poruchy spánku, napríklad nespavosť. Okrem toho sa u ženy môžu objaviť mnohé z nasledujúcich sprievodných symptómov:

 • dezorganizovanosť a zmätenosť v správaní,
 • apatia, nečinnosť, spomalené konanie,
 • zábudlivosť a poruchy pamäti, 
 • nočné mory,
 • záchvaty hnevu, smiechu alebo eufórie,
 • preludy a halucinácie (napríklad sluchové – žena môže počuť našepkávanie, tiež zrakové),
 • strata kontaktu s realitou (žena nevie, aký je deň či dokonca, ako sa volá),
 • strata záujmu o dieťa – môže byť presvedčená, že nie je jej, preto stráca záujem sa oň starať,
 • inokedy extrémne veľký záujem a úzkostlivá starostlivosť o dieťa,
 • nechutenstvo,
 • agresívne konanie,
 • samovražedné sklony.

Sú známe príčiny laktačnej psychózy?

Pri duševných poruchách je vo všeobecnosti veľmi náročné a zvyčajne i nemožné stanoviť nejaké presné príčiny ich vzniku. Predpokladá sa, že konkrétne na rozvoj laktačnej popôrodnej psychózy má vplyv celý rad faktorov nastupujúcich pôrodom, ale i mnohé ďalšie okolnosti. Za príčinu vzniku tejto poruchy nie je považovaný priamo pôrod, ale skôr to, v akom fyzickom a psychickom stave sa žena nachádza po ňom – značná fyzická vyčerpanosť z pôrodu, nápor neznámych emócií a podobne. 

Vplyv na rozvoj laktačnej psychózy môže mať vo veľkej miere nerovnováha vnútorného prostredia ženy a silné hormonálne zmeny. Dlhodobo sa predpokladala i vyššia náchylnosť na rozvoj laktačnej psychózy u žien, ktoré trpeli nejakou duševnou poruchou už pred pôrodom (napríklad schizofréniou, bipolárnou poruchou). Zo štatistík však vyplýva, že vo viac ako polovici prípadov sa popôrodná psychóza vyskytuje u žien, ktoré nijakým psychickým ochorením nikdy netrpeli. Okrem toho sa uvažuje o menšom či väčšom vplyve mnohých ďalších faktorov. 

Ďalšie možné rizikové faktory:

 • genetická predispozícia,
 • prvé tehotenstvo ženy (vyššie riziko u prvorodičiek),
 • vyšší vek ženy, hlavne prvorodičky (nad 40 rokov),
 • výskyt popôrodnej psychózy pri predchádzajúcom tehotenstve,
 • nechcené tehotenstvo,
 • nepriaznivá sociálna alebo ekonomická situácia (nedostatočné finančné zabezpečenie, nedostatočná podpora v rodine, problémy s partnerom, odchod partnera v tehotenstve)
 • traumy počas tehotenstva či z predchádzajúceho pôrodu, vrátane potratu v minulosti.

Odporúčame: Tehotenský test – vieš, ako funguje? TOTO si o ňom určite nevedela!

liečba popôrodnej psychózy

Zdroj: Shutterstock®

Možnosti liečby popôrodnej psychózy

Laktačná popôrodná psychóza je veľmi závažný stav, ktorý neradno zľahčovať, podceňovať či ignorovať. Vyžaduje si okamžité riešenie, respektíve zdravotnú pomoc pre matku. V malom percente prípadov (približne okolo 5 %) vedie tento stav k samovražde matky, dokonca môže v podobne zriedkavých prípadoch vyústiť až k vražde dieťaťa. Znamená to teda, že laktačná psychóza predstavuje stav ohrozujúci život matky i dieťaťa. Dôležitá je skorá a správna diagnostika, ktorá však môže byť značne komplikovaná. Keďže si žena svoj stav neuvedomuje, najdôležitejšie je, aby si práve jej okolie všimlo, že niečo nie je v poriadku.

Pri podozrení na laktačnú psychózu, alebo všeobecne na psychickú poruchu po pôrode, je nevyhnutné vyhľadať pomoc psychiatra alebo psychoterapeuta. Skúsený odborník vie spravidla na základe anamnézy stanoviť prítomnosť daného ochorenia. Diagnostiku však môže sťažovať nespolupracovanie matky. Liečba následne závisí hlavne od zdravotného stavu konkrétnej pacientky. Včasná a dôsledná liečba zvyčajne rýchlo vedie k ústupu prejavov psychózy, V rámci liečby sa uplatňujú:

 • psychoterapeutické programy – individuálne aj skupinové, uplatňujú sa hlavne pri ľahších formách ochorenia,
 • farmakologická liečba – podávané sú antidepresíva, antipsychotiká, lieky na podporu nálady, podľa potreby aj hormonálna liečba,
 • hospitalizácia v psychiatrickej liečebni – pri popôrodnej psychóze je potreba hospitalizácie a stáleho lekárskeho dohľadu veľmi častá, a to najmä pri závažnejších formách, hlavne pri samovražedných sklonoch či agresívnom správaní,
 • režimové opatrenia – podpora rodiny a partnera, dostatok spánku a odpočinku.

Odporúčame: Čo sú polypy? Zisti, ako sa prejavuje ich prítomnosť na maternici!

2 komentárov
Mária Slováková

Mária Slováková

04.11.2021 07:24

Vážna diagnoza. Najbližší by vtedy mali pri žene stáť a venovať tomu pozornosť.

Vaše meno:

Zdenka Sabanošová

Zdenka Sabanošová

04.11.2021 13:23

Poznam take osoby, ktoré mali problémy našťastie som k nim nepatrila.

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE