Leukocytóza alebo zvýšený počet bielych krviniek – aké sú príčiny?

Biele krvinky, odborne nazývané leukocyty, naše telo potrebuje predovšetkým k tomu, aby sa dostatočne bránilo voči patogénom, cudzorodým časticiam a choroboplodným zárodkom. Ak máme bielych krviniek málo, môže to viesť najmä k zvýšenej náchylnosti k rozvoju infekcií. Hoci sú leukocyty dôležité, vítaná nie je ani ich zvýšená hladina.

Tá totiž môže poukazovať na to, že sa v tele niečo deje. Nadbytok bielych krviniek je totižto neraz príznakom rôznorodých ochorení. Čo všetko môže spôsobiť zvýšenie hladiny leukocytov v tele človeka?

Čo je leukocytóza?

Dospelý jedinec má v tele približne 4500 až 10 000 bielych krviniek na 1 μl (mikroliter) krvi. Ak hodnoty leukocytov vysoko stúpajú nad stanovenú hornú hranicu, hovoríme o takzvanej leukocytóze, teda zvýšenom množstve bielych krviniek v krvi.

Leukocytóza ako taká nepredstavuje zväčša škodlivý stav a nemáva žiadne sprievodné príznaky. Odhaliť ju môže spravidla až vyšetrenie vzorky krvi.

Typy leukocytózy

Podľa druhov leukocytov, ktorých počet je zvýšený, pritom rozlišujeme viacero typov leukocytózy:

  • neutrofília – zvýšenie počtu neutrofilov,

  • lymfocytóza – zvýšenie počtu lymfocytov,
  • bazofília – zvýšenie počtu bazofilov,
  • monocytóza – zvýšenie počtu monocytov,
  • eozinofília – zvýšenie počtu eozinfilov. 

Hoci leukocytóza sama o sebe nepredstavuje zdravotný problém, je potrebné myslieť na to, že obvykle je jedným zo signálov nejakého problému v tele. Počet bielych krviniek sa prirodzene zvyšuje v prípadoch, kedy telo bojuje s rôznorodými ochoreniami, no príčinou nemusí byť zákonite iba choroba.

U konkrétnych typov leukocytózy pritom často sledujeme sčasti iné príčiny. Ak sa teda vyšetreniami krvi zistí, ktorý druh leukocytov je zvýšený, môže to lekárovi naznačiť, o aký problém v tele ide. 

Odporúčame: Čo je vírus? Ktoré ochorenia vírusy spôsobujú a ako sa ochrániť?

príčiny leukocytózy

Zdroj: Shutterstock®

Možné príčiny leukocytózy:

1. Fyzická alebo psychická záťaž

Za zvýšeným počtom bielych krviniek nemusí automaticky stáť nejaké ochorenie. K prechodnému zvýšeniu počtu leukocytov totiž prirodzene dochádza aj počas dňa pri rôznych aktivitách, respektíve vplyvom rôznych vonkajších a vnútorných faktorov. V tele človeka leukocyty stúpajú napríklad pri väčšej fyzickej záťaži. Z dôvodu veľkej telesnej námahy často dochádza najmä k neutrofílii či lymfocytóze.

Nadbytok bielych krviniek sa však môže objaviť aj pri veľkej psychickej záťaži, môže ísť napríklad o odpoveď organizmu na akútny stres. Hladina leukocytov sa môže zvyšovať i po jedle či pri silnom slnečnom žiarení a rovnako i v tehotenstve. 

2. Infekcia

Ak dôjde k zvyšovaniu bielych krviniek v tele človeka z dôvodu ochorenia, najčastejšie je príčinou nejaká infekcia. Hlavným cieľom leukocytov je totiž boj proti cudzorodým látkam a patogénom, preto je logické, že ak sa do tela dostane nejaký vírus či baktéria, dôjde k zvýšenej produkcii bielych krviniek.

Pri bakteriálnych infekciách najčastejšie stúpajú neutrofily či monocyty, pri vírusovej infekcii zase lymfocyty. Zvýšené eozinofily a monocyty, môžu rovnako poukazovať na parazitárnu infekciu, zvýšené neutrofily zase na mykotickú. 

Spomedzi infekčných ochorení, ktoré vedú k zvýšeniu počtu niektorého druhu bielych krviniek, môžeme spomenúť napríklad infekčný zápal pľúc, angínu, infekčnú mononukleózu, infekciu cytomegalovírusom, tuberkulózu, maláriu, brušný týfus a mnoho ďalších. 

3. Úraz

Leukocyty veľmi často prechodne stúpajú pri rôznych poraneniach a úrazoch, pri ktorých došlo k poškodeniu tkanív. K zvýšeniu bielych krviniek, a to najmä lymfocytov, môže dôjsť napríklad pri popáleninách, omrzlinách či krvácajúcich ranách.

Leukocytóza sa prechodne objavuje tiež po operáciách, rovnako môže sprevádzať infarkt myokardu. Počet bielych krviniek v krvi zvyšujú aj alergické reakcie, pri ktorých dochádza najmä k zvyšovaniu eozinofilov. 

4. Lieky

Zvýšenie počtu leukocytov v krvi môže byť taktiež vedľajším účinkom niektorých liekov, ktoré jedinec pravidelne užíva. Stáva sa to napríklad pri užívaní kortikoidov. Počet bazofilov tiež môže stúpať z dôvodu užívaných estrogénov. 

5. Fajčenie

To, že je fajčenie škodlivé, je všeobecne známe a prakticky nespochybniteľné. Cigarety predstavujú rizikový faktor najrôznorodejších chorôb. Sú napríklad najčastejšou príčinou rakoviny pľúc. U dlhodobých fajčiarov môže okrem iného dochádzať aj k mierne zvýšenému počtu bielych krviniek, a to predovšetkým lymfocytov či neutrofilov.

Zvýšenie leukocytov je v tomto prípade najmä reakciou organizmu na škodliviny, ktoré sa v dôsledku fajčenia dostávajú do tela. 

Odporúčame: Filcky – čo je príčinou tohto pohlavne prenosného ochorenia?

liečba leukocytózy

Zdroj: Shutterstock®

6. Autoimunitné a chronické zápalové ochorenia

Zvýšený počet leukocytov môže byť dlhodobo pozorovaný u pacientov s nejakými autoimunitnými a chronickými zápalovými ochoreniami. Autoimunitné choroby sú charakteristické poruchou imunitného systému, v dôsledku ktorej dochádza v tele k zápalu, pričom bunky imunitného systému napádajú vlastné zdravé štruktúry tela.

U týchto pacientov sa leukocytóza bežne objavuje spolu s mnohými ďalšími príznakmi. Príkladom sú vaskulitídy, reumatoidná artritída, lupus aj ulcerózna kolitída. 

7. Rakovina

V najzávažnejších prípadoch môže za leukocytózou stáť aj nádorové ochorenie. Najmä pri pokročilých nádoroch s metastázami v tele dochádza k zvyšovaniu počtu bielych krviniek, aby mohli dostatočne bojovať s nádorovými bunkami. K leukocytóze však môže dôjsť aj špeciálne pri leukémii, čo je jeden z najčastejších typov rakoviny krvi.

Pri tomto onkologickom ochorení dochádza k nekontrolovateľnému množeniu nezrelých bielych krviniek, ktoré sa šíra po celom tele, no nie sú schopné plniť funkcie zdravých bielych krviniek. Pacient tak môže trpieť príznakmi nedostatku leukocytov (najmä častými infekciami), aj keď je ich počet zvýšený. 

Ako znížiť biele krvinky?

Liečba leukocytózy priamo závisí od vyvolávajúcej príčiny, teda od toho, čo viedlo k abnormálnemu zvýšeniu počtu bielych krviniek v krvi. Vo všeobecnosti totiž riešenie problému spočíva v odstránení príčiny. Hodnoty bielych krviniek sa v mnohých prípadoch prirodzene upravia aj samy bez nejakej liečby.

Napríklad zvýšené hodnoty leukocytov u fajčiarov sa môžu dať do normálu po tom, čo jedinec prestane fajčiť. Podobne sa môžu upraviť hladiny bielych krviniek aj u tehotných žien, tiež po vysadení liekov, ktoré nadbytok leukocytov spôsobili, či po úplnom zotavení sa po operácii a podobne.

V prípade, že leukocytóza je prejavom nejakého ochorenia, napríklad infekcie, zápalu či nádoru, potrebné je zamerať sa priamo na liečbu danej choroby. Spolu s leukocytózou sa v tomto prípade objavujú aj ďalšie klinické príznaky, typické pre konkrétne ochorenie. Preto je nevyhnutné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade zmien sa obrátiť na lekára. 

Opačný problém – leukopénia

Pod pojmom leukopénia rozumieme znížený počet bielych krviniek. I za týmto stavom môže stáť mnoho príčin a rizikových faktorov. K leukopénii v prvom rade dochádza pri oslabení imunitného systému. Oslabená imunita ide ruka v ruke s nižším počtom leukocytov, čo následne vedie k zvýšenej náchylnosti k infekciám.

Ďalej radíme medzi možné príčiny leukopénie ochorenia kostnej drene a poruchy jej činnosti, podvýživu či autoimunitné ochorenia (napr. lupus). Pokles biely krviniek sa môže objaviť aj z dôvodu liečby rakoviny, teda napríklad pri chemoterapii alebo rádioterapii, tiež pri užívaní iných liečiv, napríklad imunosupresív. 

Aktualizovaný článok: 15.5.2023

3 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

11.05.2022 07:28

Zaujímavé informácie.

Vaše meno:

Mária Slováková

Mária Slováková

11.05.2022 09:53

Najčastejšie som si toto ochorenie spájala s onkologickým ochorením. Príčin je ale ako som sa dočítala oveľa viac.

Vaše meno:

Soňa Horáčková

Soňa Horáčková

13.05.2022 10:20

poučný článok

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE