Vieš, čo je keratokonus? Zisti, ktorý z našich zmyslov ovplyvňuje!

Viete, o aké ochorenie ide, keď sa povie keratokonus? Reč je o degeneratívnej poruche, ktorá negatívne ovplyvňuje funkciu jedného z našich zmyslov. Presná príčina tejto choroby nie je presne známa, no medzi jej rizikové faktory patrí napríklad dedičnosť. Dôležité je zmieniť, že toto ochorenie má chronický charakter a môže si prechádzať viacerými štádiami, pričom stav pacienta sa môže postupne zhoršovať. V nasledujúcom článku vám prezradíme, čo je keratokonus, ako sa prejavuje a aké sú možnosti jeho liečby.

O aké ochorenie ide?

Keratokonus predstavuje degeneratívne ochorenie ľudskej rohovky, ktoré je neinfekčného pôvodu. Rohovka, odborne tiež kornea, je priehľadná, elastická a zakrivená časť oka tvorená väzivom, ktorá sa nachádza na prednej časti očnej gule. Má viacero funkcií, okrem iného aj ochrannú a rovnako sa podieľa aj na prepúšťaní svetla do vnútra oka. Ochorenie zvané keratokonus je charakteristické asymetrickým zakrivením tvaru rohovky. Zvyčajne pri ňom dochádza ku kužeľovitému aj niekoľkonásobnému vyklenutiu tejto časti oka, prípadne i k zmene hrúbky rohovky. Takáto deformácia očnej rohovky má vplyv na zhoršenie funkcie zraku.

Keratokonus najčastejšie postihuje rohovky oboch očí naraz, pričom sa rozvíja najmä v detskom veku alebo v období puberty, a to najmä medzi 10. až 20. rokom života. Ide skôr o zriedkavejšie ochorenie, ktoré postihuje v priemere 1 jedinca z 1000 až 1500 ľudí. Presné príčiny vzniku keratokonusu nie sú úplne známe. Často sa však hovorí o genetických faktoroch ochorenia. Príčinou by mohla byť napríklad vrodená menejcennosť rohovkového tkaniva. Viac ohrození sú jedinci, u ktorých sa v rodine táto choroba už vyskytla. Taktiež patria do rizikovej skupiny osoby, ktoré trápi nejaké alergické ochorenie. Vplyv môžu mať aj civilizačné faktory, napríklad stres, ale aj mechanické preťažovanie oka.

Odporúčame: Prečo mať pred spaním červené podsvietenie na smartfóne či tablete?

prejavy keratokonusu

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa keratokonus prejavuje?

Keratokonus sa zvykne rozvíjať dlhšiu dobu, pričom v jeho počiatkoch pacient nemusí pociťovať žiadne prejavy ochorenia. V prípade nástupu tohto ochorenia vo veľmi skorom veku je však typický výraznejší progres tejto choroby. Ak však k nejakým zdravotným problémom u pacientov v počiatkoch dôjde, v nemalom počte prípadov sú chybne pripisované krátkozrakosti alebo astigmatizmu. Medzi prvé príznaky keratokonusu patrí zvyčajne pomerne rýchle zhoršenie zraku. Postihnutý vníma najmä neostré videnie. Jeho obraz sa môže postupne začať deformovať.

Pacienta zvyčajne trápi akési skreslenie obrazu a dokonca aj zdvojovanie pozorovaných predmetov. Človek môže okolo jednotlivých predmetov vidieť akoby tiene. Ťažkosti mu môže robiť čítanie i riadenie vozidla. U niektorých jedincov sú prítomné aj prejavy, ako napríklad citlivosť na jasné svetlo, občasné svrbenie či rezanie očí alebo aj tlak v oku. V pokročilých a neskorších štádiách ochorenia dochádza u jedinca aj k zakaleniu rohoviek a obmedzeniu ich priehľadnosti. Keratokonus môže viesť až k výraznému zhoršeniu zraku či dokonca slepote. Podozrenie na toto ochorenie je pritom opodstatnené najmä v prípadoch, kedy je u pacienta diagnostikovaný astigmatizmus, ktorého korekcia okuliarmi je stále neúspešná.

liečba keratokonusu

Zdroj: Shutterstock®

Je možné toto ochorenie liečiť?

Keratokonus je progresívne ochorenie, ktoré prechádza viacerými štádiami. U postihnutých tak dochádza k postupnému zhoršovaniu ich zdravotného stavu. Deformácia rohovky navyše predstavuje nezvratný stav. Aby pacient mohol viesť normálny život bez straty zraku, je veľmi dôležitá včasná diagnostika a zahájenie vhodnej zvolenej liečby. Spoľahlivou diagnostickou metódou je pritom takzvaná rohovková topografia, ktorá je okrem iného dostupná napríklad aj na klinikách zaoberajúcich sa laserovými operáciami rohovky. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností, ako proti tomuto zdravotnému problému bojovať. Liečba je však individuálna u jednotlivých pacientov a stanovuje ju lekár.

V prvotných fázach ochorenia postihnutým často pomôžu rozličné korekčné pomôcky, napríklad okuliare alebo mäkké a tvrdé kontaktné šošovky, ktoré s rôznou účinnosťou napomáhajú tlakom vyrovnávať povrch rohovky. Tieto metódy však nezastavujú progres ochorenia. V súčasnosti sa tiež pristupuje napríklad k implantácii rohovkových prstencov, resp. krúžkov. Vo vážnych prípadoch, alebo pri neustálom zhoršovaní stavu pacienta, je taktiež možnosťou transplantácia rohovky. Rovnako je dostupná moderná liečba keratokonusu, tzv. crosslinking kolagénu rohovky, ktorá dokáže riešiť podstatu ochorenia, čiže slabé tkanivo rohovky. Spočíva vo vytvrdení a spevnení tkaniva rohovky, čo môže pomôcť zastaviť jej deformáciu.

Pozri aj: Domáce triky proti alergii: Pomôž si od jej príznakov netradične

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE