Vieš, čo je pneumokonióza? Zisti, ako sa prejavuje a kto je najviac ohrozený!

Počuli ste už niečo o ochorení zvanom pneumokonióza? Ide o chorobu, respektíve skupinu chorôb, ktoré vznikajú spravidla na základe dlhodobého kontaktu človeka s nejakými rizikovými látkami. Rôznorodé látky môžu poškodiť pľúca a spôsobiť viaceré zdravotné ťažkosti. Pneumokoniózu teda radíme medzi rôzne pľúcne ochorenia, podobne ako nebezpečný zápal pľúc, zákernú rakovinu pľúc či menej známy pľúcny emfyzém alebo mezotelióm. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, čo pneumokoniózu spôsobuje, ako sa prejavuje a lieči.

Prečo vzniká toto ochorenie?

Pod pojmom pneumokonióza rozumieme neinfekčné pľúcne ochorenie, ktoré vzniká na základe vdychovania anorganických čiastočiek minerálneho prachu. To vyvolá v pľúcach chronické zápalové zmeny, naruší ich funkciu a spôsobí rôzne dýchacie ťažkosti. Rozlišujeme rozličné druhy a formy pneumokoniózy, napríklad aj na základe toho, aké čiastočky vyvolajú ochorenie. Najčastejšie sa vyskytuje takzvaná silikóza, ktorá vzniká v dôsledku kontaktu s oxidom uhličitým. Prach s týmito čiastočkami vyvoláva v pľúcach zápal, následne v nich vzniká nefunkčné väzivové tkanivo. Medzi pneumokoniózy radíme aj azbestózu, ktorej príčinou je vdychovanie čiastočiek azbestu. 

Antrakózu spôsobuje vdychovanie uhlíka, talkózu spôsobuje kremičitan horečnatý a aluminóza je zase zaprášenie pľúc hliníkovým prachom. Patria sem však i ďalšie ochorenia vyvolané vdychovaním rôznorodých čiastočiek a látok. Pneumokoniózu radíme spravidla medzi choroby z povolania, respektíve profesionálne pľúcne ochorenia. Najviac ohrození sú práve jedinci, ktorí dlhodobo prichádzajú do kontaktu s rôznymi spomínanými aj inými rizikovými prachovými čiastočkami vo svojom povolaní, respektíve pracovnom prostredí. Vo vyššej miere sú ohrození najmä muži, a to napríklad baníci, výrobcovia porcelánu, brusiči skla, robotníci pracujúci s hliníkovými zliatinami a podobne.

Odporúčame: Ako sa môže prejaviť zápal maternice? Toto sú časté varovné signály!

príznaky pneumokoniózy

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa pneumokonióza prejavuje?

Pneumokonióza môže mať aj akútnu formu, no spravidla prebieha chronicky. Rozvíja sa veľmi dlhú dobu, pokojne až 20 rokov. Konkrétne ochorenie, jeho príznaky a priebeh závisia od toho, aký je čas inhalácie rôznych rizikových čiastočiek a v akom množstve, ale aj od tvaru či veľkosti týchto častíc. Pneumokoniózy delíme na dva základné typy, a to na kolagénne a nekolagénne pneumokoniózy. Tie nekolagénne sú charakteristické skôr pomalým priebehom a neprogresívnym vznikom väziva. Ide napríklad o antrakózu. Kolagénne pneumokoniózy sú často agresívnejšie a dochádza pri nich k tvorbe veľkého množstvo väziva v pľúcach. Ide napríklad o spomínanú azbestózu.  Príznaky pneumokoniózy veľmi závisia od konkrétneho druhu ochorenia, no vo všeobecnosti sa charakteristicky vyskytujú najmä rozličné ťažkosti s pľúcami a dýchacími cestami.

Ochorenie sa dlhodobo nemusí vôbec prejavovať. Postupne sa však objavuje sťažené dýchanie, dýchavičnosť či suchý a dráždivý kašeľ. Kašeľ však často nie je produktívny a nedochádza k vykašliavaniu. Sprievodným symptómom je tiež bolesť na hrudníku. Následne sa môžu pridávať všeobecné príznaky, ako nadmerná únava či vyčerpanie a v neskorších štádiách aj horúčky alebo nechutenstvo. V dôsledku poruchy funkcie pľúc a nedostatočného okysličovania môže dôjsť k zmodraniu niektorých častí pokožky, pier aj nechtových lôžok. Rozvojom ochorenia sa môžu objaviť aj ďalšie ťažkosti a komplikácie, napríklad problémy so srdcom.

liečba pneumokoniózy

Zdroj: Shutterstock®

Je možná liečba?

Pri diagnostike pneumokonióz sa sleduje prítomnosť konkrétnych symptómov a hlavne to, či pacient s dlhodobými ťažkosťami prichádzal do kontaktu s rizikovými látkami. Nápomocné môžu byť rôzne vyšetrenia, napríklad CT alebo tiež RTG pľúc. Kapacitu pľúc možno sledovať pomocou spirometrie. Ak je jedincovi diagnostikovaná niektorá z pneumokonióz, je dôležité čo najskôr začať s vhodnou liečbou. Táto skupina chorôb má spravidla nezvratný a deštrukčný charakter a nie je ich možné úplne vyliečiť. Liečba je primárne symptomatická. Liečivá pomáhajú tlmiť sprievodne príznaky ochorenia, spomaľovať jej rozvoj či predchádzať vzniku komplikácií.

Nápomocné sú rôzne kyslíkové terapie a dychové cvičenia, vo vážnych prípadoch prichádza do úvahy aj transplantácia pľúc. Nevyhnutné je, aby sa pacient naďalej nevyskytoval v rizikovom prostredí, čiže aby napríklad zmenil zamestnanie, taktiež aby nefajčil. V súvislosti s pneumokoniózami je nevyhnutné myslieť hlavne na prevenciu týchto vážnych pľúcnych chorôb. Prevencia zahŕňa primárne používanie ochranných pomôcok pri práci v prašnom a rizikovom prostredí, v prípade možností aj minimalizovanie pobytu v takomto prostredí.

Pozri aj: Ako sa prejavuje epilepsia? Zisti, ako podať chorému prvú pomoc!

3 komentárov
Pavlína Vaksmundská

Pavlína Vaksmundská

16.10.2020 15:46

Ťažko sa to číta.. No veru , zdravie je najdôležitejšie .

Vaše meno:

Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

17.10.2020 06:32

Veľmi nepríjemné ochorenie s nezvratným a deštrukčným charakterom!

Vaše meno:

Anna Kristova

Anna Kristova

19.10.2020 19:46

nebezpečná choroba

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE