Vieš, ktoré sú najstaršie jazyky na svete? Toto ťa (možno) prekvapí

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom,” vraví sa. Ako vlastne jazyk vznikol? Kedy sa začali ľudia prvýkrát dorozumievať rečou? Podľa viacerých názorov, ľudia sa najskôr dorozumievali citoslovcami, ktorými vyjadrovali bolesť či radosť, napodobňovali zvuky a zvieratá v prírode. Niektoré teórie predpokladajú, že vývoj primitívnych jazykových systémov začal v štádiu Homo habilis pred 2,4 – 1,5 miliónmi rokov. Zatiaľ čo iní vedci tvrdia, že vývoj symbolickej komunikácie začal s Homo erectus pred 1,8 alebo s Homo heidelbergensis pred 0,6 miliónov rokov.

Vývoj jazykov bol silne ovplyvnený prírodou, históriou, priestorom, kultúrou, uctievaním rôznych božstiev či zákazom vyslovovať niektoré slová. Každý jazyk je unikátny a niečím špecifický. Napríklad vo fínčine a arménčine nepoznajú mužský a ženský rod. Nemajú jednoducho potrebu rozlišovať mužské a ženské pohlavie. V slovnej zásobe nomádskych kmeňov žijúcich na púšti by ste márne hľadali slovo sánky. Sneh nepoznajú.

Dnes existuje približne šesťtisícpäťsto hovorených jazykov. Avšak dvetisíc z nich má menej ako tisíc používateľov. Najviac hovoreným jazykom na svete je mandarínčina. Približne jeden bilión ľudí hovorí týmto jazykom. Mandarínčina je tiež na vrchu rebríčka najťažších jazykov sveta. Po nej nasleduje arabčina, japončina, kórejčina. Každý rok sa rebríčky líšia a len naozajstní jazykoví špecialisti vedia povedať, ktorý jazyk je skutočne najťažší. Poďme sa však pozrieť na najstaršie jazyky, ktorými sa hovorí dodnes.

Pozri aj: Komunikácia s mačkou? Pozri, čo sa ti snaží povedať

staré jazyky

Zdroj: Shutterstock®

Hebrejčina

Kto čítal Bibliu a pozná súvislosti spojené s vývojom kresťanstva, vie, že hebrejčine sa hovorí aj biblický jazyk. Tento jazyk je starý približne tritisíc rokov. Spolu s aramejčinou boli bežnou hovorovou rečou. Písaná forma sa skladá z dvadsiatich dvoch spoluhlások a píše sa sprava doľava. Dnes je hebrejčina spolu s arabčinou oficiálnym jazykom Izraela. Moderná hebrejčina je odlišná od biblickej verzie, ale rodení Izraelčania dokážu porozumieť textu v Starom zákone. 

Tamil

Tamil je jazyk, ktorým hovorí približne sedemdesiat miliónov ľudí a je oficiálnym jazykom na Srí Lanke, v Singapure a indickom štáte Tamil Nadu. Je to jediný jazyk, ktorý prežil celé stáročia až do modernej doby bez výrazných zmien. Jeho história sa datuje až do tretieho storočia pred naším letopočtom na základe nálezu tamilských nápisov. Na rozdiel od sanskritu, ďalšieho staroindického jazyka, ktorý vypadol z bežného používania okolo roku šesto pred naším letopočtom, tamil sa naďalej rozvíjal, zachovával a dnes je dvadsiatym najčastejšie hovoreným jazykom na svete.

hebrejčina

Zdroj: Shutterstock®

Farsi

Určite ste už poučili o perštine, ktorou sa hovorí v Iráne, Afganistane, Tadžikistane, v niektorých častiach Uzbekistanu, Ruska a Iraku. Farsi, vlastne perština, patrí medzi najkrajšie a najmelodickejšie jazyky. Je jediným oficiálnym jazykom Iránu. Niektorí „hádžu” perštinu do jedného vreca s arabčinou. Perština je podobná európskym jazykom a arabčine sa nepodobá ani výslovnosťou. Kedysi dávno bol tento jazyk považovaný za kultivovaný. Hovorilo ním veľa vzdelaných ľudí a písali sa v ňom knihy a básne. Dnes perštinou hovorí približne stodesať miliónov ľudí. 

Baskičtina

Baskitský jazyk sa považuje za najstarší jazyk v Európe. Hovorí sa ním v oblasti Pyrenejí, v Španielsku a Francúzsku. Zaujímavosťou je, že baskičtina nie je príbuzná so žiadnym iným jazykom. Zaraďuje sa do skupiny izolovaných jazykov a je veľkou záhadou pre jazykovedcov. Napriek tomu, že väčšina Baskov hovorí ďalšími dvoma jazykmi, svoj jazyk a kultúru si zachovávajú. 

Islandčina

Prirodzene, islandčina je oficiálnym jazykom jedine na Islande spolu s islandským znakovým jazykom pre nepočujúcich. Patrí do skupiny severogermánskych jazykov a hovorí ňou tristodvadsaťtisíc ľudí. Islandsky hovoriace komunity žijú tiež v Dánsku, Amerike, Kanade. O tomto jazyku sa traduje, že sa zachoval v pôvodnej forme jazyka Vikingov a vďaka tomu môžu i dnešní moderní Islanďania bez problémov čítať stredoveké texty. Zaujímavosťou je, že Islanďania dodnes nemajú rodové priezviská a oslovujú sa výhradne krstnými menami, ktoré majú väčšinou dve. Výnimku tvoria potomkovia slávnych osobností a rodov, ktorí si vytvorili umelecké pseudonymy a tie potom rodina hrdo ďalej udržuje. 

Inšpiruj sa: Nenáročné rastliny: Tieto sú vhodné aj pre „vrahov“ kvetov

staré jazyky sveta

Zdroj: Shutterstock®

Litovčina

Litovský jazyk je jeden z dvoch zachovaných pobaltských jazykov. Ostatné jazyky tiež patriace do indoeurópskej jazykovej skupiny sa začali postupne od seba oddeľovať a vyvinuli sa do ďalších jazykov. Tak postupne začali strácať spoločné vlastnosti. Litovčina si zachovala viac zvukov a gramatických pravidiel ako jej ostatní jazykoví bratranci, a preto sa zaraďuje medzi jeden z najstarších jazykov. Zakončenie priezviska v litovskom jazyku prezrádza rodinný stav ženy. Zaujímavosťou tiež je, že jazyk nemá veľa vulgárnych výrazov. Keď je Litovčan nahnevaný, uchýli sa k anglickým alebo ruským nadávkam. 

Macedónčina

Tento jazyk patrí do južnej vetvy slovanských jazykov. Dnes ňou hovoria dva milióny ľudí. Spolu s príbuznou bulharčinou patrí k takzvaným analytickým jazykom – tiež nazývaných amorfnými alebo izolačnými. Jedná sa o jazyky, ktoré nepoužívajú skloňovanie či časovanie slovies. Forma slov sa vyjadruje členom, predložkou, intonáciou, slovosledom alebo inými pomocnými slovami. Angličtina tiež patrí do skupiny analytických jazykov. 

Gruzínčina

Kaukazský región je skutočným lákadlom pre lingvistov, ktorých vášňou sú ťažké svetové jazyky. Hlavné jazyky troch krajín južného Kaukazu  –  Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska  – pochádzajú z troch úplne odlišných jazykových rodín, a to indoeurópskej, turkickej a kartvelskej. Gruzínčina je najväčším kartvelským jazykom a je jediným kaukazským jazykom so starou literárnou tradíciou. Takisto sa pýši krásnou a jedinečnou abecedou. Predpokladá sa, že bola adaptovaná z aramejčiny už v treťom storočí nášho letopočtu. Má niečo spoločné s baskičtinou, existujú len štyri kartvelské jazyky, všetkými hovoria menšiny v Gruzínsku a všetky sú bez vzťahu k iným jazykom na svete. 

najstaršie jazyky na svete

Zdroj: Shutterstock®

Fínčina

Tento jazyk je tiež postrachom a patrí medzi najťažšie na svete. Väčšinu zvedavých a chtivých študentov vystraší dvojnásobný počet pádov, slovná zásoba nepodobajúca sa žiadnemu inému jazyku, dlhé a krkolomné slová s veľkým množstvo samohlások, najmä prehlasovaných, nekonečne veľa prípon či zložitý systém koncoviek. Fínčina patrí do ugrofínskej jazykovej skupiny spolu s estónčinou, maďarčinou a ďalšími menšími jazykmi, ktorými hovoria menšiny na Sibíry. Všetci vlastne poznáme jedno fínske slovo, a to sauna. Fínčina má jedno z najdlhších slov na svete, ktoré má šesťdesiatjeden písmen  – lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas a znamená niečo ako pomocný mechanik poddôstojníka lietadlovo prúdovo turbínového motora. Kto sa dá so mnou na fínčinu? 

Írska gaelčina

Týmto jazykom hovorí dnes len malé percento ľudí, v prepočte približne sedemdesiattritisíc. Írska gaelčina je členom keltskej vetvy indoeurópskych jazykov a existovala na ostrovoch, ktoré sú teraz Veľkou Britániou a Írskom, a to skôr ako dorazili germánske vplyvy. Írska gaelčina bola jazykom, z ktorého vznikol škótsky gaelský jazyk a manx, ktorým sa hovorí na ostrove Man v Írskom mori. Tento jazyk je výnimočný tým, že má najstaršiu ľudovú literatúru medzi jazykmi v západnej Európe. Zatiaľ, čo zvyšok Európy hovoril vlastnými jazykmi a písal latinsky, Íri sa rozhodli, že namiesto toho chcú písať vo svojom vlastnom jazyku. 

Vybrali sme: Známe svetové osobnosti: Nebudeš sa vedieť prestať smiať z týchto kreácií!

pozdrav v rôznych jazykoch

Zdroj: Shutterstock®

Niekoľko zaujímavých faktov na záver

 • Ruština bola prvým jazykom, ktorým sa hovorilo vo vesmíre.
 • Havajčania majú vyše dvesto slov na označenie dažďa.
 • Prvá tlačená kniha bola v nemčine.
 • Papua Nová-Guinea má najviac jazykov, a to až 840.
 • Fyzický kontakt počas rozprávania po španielsky je úplne prirodzený.
 • Nemčina je najhovorenejším jazykom v Európe. Štyri krajiny ju majú ako oficiálny jazyk.
 • Spojené štáty americké nemajú oficiálny jazyk.
 • Angličtina obsahuje najväčší počet slov – 250 000.
 • Ľudia, ktorí ovládajú čínštinu, používajú obidve polovice mozgu. Tí s angličtinou len ľavú.
 • Biblia je najviac prekladanou knihou na svete, druhou je Pinocchio.
 • V tureckom meste Kuşköy obyvatelia komunikujú na diaľku pískaním.
 • Cez 20 000 slov ročne je vymyslených vo francúzskom jazyku.
4 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

21.04.2019 07:30

Veľmi zaujímavý článok!

Vaše meno:

Mária Maxianová

Mária Maxianová

21.04.2019 17:50

nemám vôbec talent na jazyky, obdivujem takých ľudí

Vaše meno:

Katarína Šugar

Katarína Šugar

23.04.2019 20:43

super clanok, mna cudzie jazyky velmi bavia, najma spanielcina

Vaše meno:

kristýna ryglová

kristýna ryglová

22.10.2020 07:00

Verím, že to sú najstaršie jazyky na svete, pretože treba o Tamil a Farsi počujem prvýkrát v živote. Ono tých jazykov je celkom veľa aj teraz. Mne by ale bohato stačilo, keby som sa okrem slovenčiny dohovorila aj po anglicku. Tá sa používa všade. Už som na jej učenie začala pracovať.. Tiež si tam čítam rôzne články a už na sebe začínam pozorovať mierne zlepšenie, tak snáď sa anglicky časom naučím tak, aby som sa dohovorila v Anglicku.

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE