Ovulácia a najčastejšie mýty s ňou spojené – kde je pravda?

Pod pojmom ovulácia rozumieme pravidelne sa opakujúci a hormónmi regulovaný proces v ženskom tele, pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu dozretého vajíčka. Zrelé vajíčko schopné oplodnenia sa počas ovulácie uvoľňuje z puknutej malej bublinky na povrchu vaječníka. Následne je za bežných okolností vtiahnuté vajcovodom, kde čaká na oplodnenie.

Ak k tomuto aktu nedôjde, rozpadne sa a absorbuje do sliznice maternice. O ovulácii by ženy mali vedieť toho čo možno najviac, predsa len ide o prirodzenú súčasť ich tela. S ovuláciou sa však neraz spájajú viaceré tvrdenia, ktoré nemusia byť za každých okolností pravdivé. S akými mýtmi o ovulácii sa môžeme stretnúť?

Ovulácia nemá príznaky

Kým o prebiehajúcej menštruácii žena obvykle veľmi dobre vie, keďže má táto fáza menštruačného cyklu výrazné príznaky (minimálne menštruačné krvácanie), o aktuálnej ovulácii pravdepodobne väčšina žien ani nevie. Nie je však pravda, že ovulácia je úplne bezpríznaková a jej priebeh možno zistiť len špeciálnymi testami, výpočtami, modernými aplikáciami a podobne.

Pre ovuláciu je charakteristických niekoľko zjavných príznakov. Zároveň však platí, že u niektorých žien môžu byť príznaky intenzívnejšie, u iných zase ťažko badateľné. Mnohé ženy však dokážu svojmu telu veľmi dobre načúvať a vedia takmer presne určiť, kedy nastáva práve táto fáza menštruačného cyklu. 

Ovuláciu môžu sprevádzať tieto príznaky:

  • bolesť na strane vaječníka, z ktorého sa uvoľnilo vajíčko,

  • ovulačný hlien – je priehľadný a veľmi lepkavý (podobá sa na vaječný bielok a vylučovať sa začne asi 5 dní pred ovuláciou),
  • zvýšená sexuálna túžba,
  • zvýšená citlivosť tela (napr. plnšie a citlivejšie prsia),
  • citlivejšie čuchové bunky na pachy,
  • pocit väčšej príťažlivosti.

Odporúčame: Toxický stres v tehotenstve by mal byť tabu: Ako vplýva na dieťa?

oplodnenie vajíčka

Zdroj: Shutterstock®

Ovulácia nastáva 14. deň menštruačného cyklu

Menštruačný cyklus trvá 28 dní, pričom ovulácia nastáva v jeho strede, čiže v priemere v 14. deň (od začiatku krvácania). Áno, takto to funguje v ideálnom prípade, no realita môže byť niekde inde. Každé ženské telo je iné a popravde, len u malého percenta žien funguje menštruačný cyklus ako švajčiarske hodinky. Mnohé ženy majú cyklus o niečo dlhší, iné zase kratší.

Za normálnu dĺžku menštruačného cyklu je považovaná dĺžka v rozmedzí od približne 23 dní do 35 dní. U každej ženy sa tak líši aj deň ovulácie. K ovulácii u rôznych žien tak môže dochádzať približne od 9. do 16. dňa cyklu, sú však i prípady, kedy k tomu dochádza ešte skôr alebo naopak neskôr (pri 35. dňovom cykle to môže byť až 21. deň). Výpočty dňa ovulácie sú ešte o to ťažšie, ak má žena menštruačný cyklus nepravidelný.

Otehotnieť je možné len v prípade pohlavného styku počas ovulácie

Keď nastane ovulácia, vajíčko je schopné oplodnenia asi iba 24 hodín, dlhšie spravidla nedokáže prežiť. To však neznamená, že žena má plodné dni prakticky len počas týchto 24 hodín a ak má dôjsť k počatiu, pohlavný styk musí prebehnúť presne počas uvedených 24 hodín. Plodné dni spravidla trvajú až 6 dní, a je to z toho dôvodu, že životnosť spermií je oveľa dlhšia ako životnosť vajíčka. Ide spravidla o 5 až 6 dní, prípadne jeden týždeň.

Najčastejšie to funguje tak, že k splodeniu potomka môže dôjsť v prípade, ak k pohlavnému styku došlo asi 5 dní pred ovuláciou alebo ešte približne spomínaných 24 hodín po ovulácii. Keďže spermie prežívajú v tele ženy dlhší čas, pokojne môže dôjsť k splodeniu potomka pri pohlavnom styku počas menštruácie, najmä ak išlo o pohlavný styk v posledných dňoch menštruácie a u ženy nastala ovulácia skôr. 

Pravidelná menštruácia = ovulácia

Teoreticky by malo platiť, že ak žena pravidelne menštruuje, vždy počas cyklu nastáva aj ovulácia. Platí to však opäť len v ideálnom prípade, podobne ako tvrdenie, že ovulácia je vždy v strede cyklu. V praxi však skôr platí, že menštruácia môže nastať aj vtedy, ak nedošlo k ovulácii. Prítomnosť menštruácie automaticky nedokazuje prítomnosť ovulácie. 

Z času na čas môže dôjsť k chýbaniu ovulácie u každej menštruujúcej ženy, ak sa však problém opakuje, treba hľadať príčiny. Za cyklami bez ovulácie môžu stáť problémy s vaječníkmi alebo štítnou žľazou, taktiež väčšia nadváha alebo naopak podváha. 

Odporúčame: Fosfor a jeho funkcie v ľudskom tele – môže byť nadbytok nebezpečný?

plodné dni

Zdroj: Shutterstock®

Dlhý cyklus = žiadna ovulácia

Niekedy platí aj presný opak. Nenastávajú totiž len situácie, že žena menštruuje, no chýba ovulácia, ale aj situácie, kedy k ovulácii došlo, ale k menštruácii nie. Aj u žien s dlhým menštruačným cyklom (nad 35 dní), prípadne u žien, ktoré majú menštruáciu nepravidelne či dokonca len párkrát ročne, môže nastať ovulácia. 

Vaječníky sa pri ovulácii striedajú

Áno, obvykle to tak funguje, že vaječníky sa počas opakujúcich sa mesačných cyklov striedajú, čiže jeden mesiac sa uvoľňuje vajíčko z pravého vaječníka, ďalší mesiac zase z ľavého. Opäť však platí, že každé ženské telo, čo sa menštruačného cyklu týka, funguje trošku inak. Je normálne, ak sa u niektorých žien uvoľňuje počas ovulácie vajíčko z jedného vaječníka častejšie ako z druhého. Ak je u ženy dokonca jeden vaječník nefunkčný (alebo odstránený), môže sa pokojne stať, že druhý plne preberie funkciu a takmer každý mesiac vyprodukuje a uvoľní vajíčko.

Počas jedného cyklu dochádza len k jednej ovulácii

A na záver ešte jedno tvrdenie, ktoré sa vo väčšine prípadov ukazuje ako pravdivé, podobne ako predchádzajúce tvrdenie o striedaní vaječníkov, no opäť to neplatí vždy. Aj tu existujú výnimky. Dve ovulácie počas jedného cyklu sú menej časté, no ani zďaleka nie nemožné. Ak k tomuto javu dôjde, tak druhá ovulácia sa dostavuje spravidla maximálne do 48 hodín od prvej. Dvojitá ovulácia následne zvyšuje šancu na dvojvaječné dvojičky, ak sú oplodnené dvomi spermiami. 

Odporúčame: Známe šoubiznisové klany: Poznáš ich všetky?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE