Montessori prostredie: Pripravené a minimalistické?

Montessori pedagogika ju už na Slovensku pomerne známa a získala si množstvo priaznivcov. Realizuje sa u nás aj v rámci alternatívneho školstva, a to predovšetkým v škôlkach, ale aj na základných školách. V súčasnosti však už aj mnohé „klasické“ škôlky začleňujú Montessori aktivity do svojich plánov. No a súčasní rodičia majú aspoň základné povedomie o tomto type výchovy, ktorej cieľom je samostatné, poriadkumilovné a sústredené dieťa. Na prvý pohľad zázrak, no a na druhý? Dnes sa pozrieme na jedno zo základných východísk Montessori metódy, ktorým je takzvané pripravené prostredie.

Viete si predstaviť, že haldy pestrofarebných umelohmotných hračiek vystrieda minimalizmus a neskutočný poriadok? Podľa tohto pedagogického prístupu má každé dieťa v sebe túžbu po poriadku. Neuveriteľné? Ak to tak vraj s vašimi ratolesťami nemáte, môže byť chyba v prostredí, v ktorom sa deti pohybujú.

Prečo je dobré prostredie „pripraviť“?

Montessori pedagogika pripisuje atmosfére, inak povedané prostrediu, mimoriadnu úlohu. Pripravené prostredie by malo byť harmonickým a pokojným priestorom. Zároveň má rešpektovať aktuálne potreby dieťaťa, čiže sa mu časom prispôsobuje. Ak ale hovoríme o základných potrebách dieťaťa, tak tými podľa Montessori sú: potreba koncentrácie, potreba slobody aj hraníc a potreba sebauvedomenia smerujúca k nezávislosti. Pokiaľ je prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje, vhodné a pripravené, tak má potenciál rozvíjať vnútornú motiváciu, koncentráciu a podporovať radosť z činnosti. Kľúčovou je práve pozitívna stimulácia k činnosti (prispôsobená tzv. senzitívnym obdobiam dieťaťa). Ak dosiahnete cielené zameranie pozornosti dieťaťa na činnosť podľa jeho výberu, teda naozaj hlbokú koncentráciu, tak ste na tej správnej ceste jeho plnohodnotného rozvoja. Takáto nerušená koncentrovaná aktivita prináša dieťaťu množstvo benefitov, napríklad vnútorný pokoj, spontánny záujem o ďalšie aktivity a ešte hlbšie sústredenie sa. Dospelí nemajú priamy dosah na zameranie pozornosti dieťaťa, ale môžu vytvoriť podmienky, aby si dieťa vybralo adekvátnu činnosť a mohlo sa jej nerušene venovať.

Pozri aj: Neprehliadni! Zisti, čo je rotavírus a kedy môže ohroziť aj teba

Montessori prostredie

Zdroj: Shutterstock®

Zjednodušte svet dieťaťa

Montessori prístup dáva prednosť zjednodušenému svetu, ktorý je pre dieťa prehľadný. Jednoduché znamená aj minimalistické. Minimalizovať by sme mali najmä množstvo podnetov, aby ich dieťa dokázalo správne absorbovať a spracovať. V rámci detskej izby sa odporúčajú svetlé a jednotné farebné odtiene (nevhodnými sú silné krikľavé farby a prílišná pestrofarebnosť), prírodné materiály (na nábytku a hračkách najmä drevo), otvorené skrinky s policami, celkovo jednoduchý a funkčný nábytok. Dôraz sa kladie aj na úložný priestor (rôzne boxy a košíky). Základom je poriadok, aby mala každá vec svoje miesto. Ani s množstvom hračiek to teda netreba preháňať. Ak vie dieťa nájsť veci vždy na tom istom mieste, poskytuje mu to pre neho dôležité orientačné body.

Dieťa by malo byť v kontakte s bežnými vecami dennej potreby. Hlavne malé deti do troch rokov „nasávajú" najviac z prostredia, sledujú a magicky ich priťahujú bežné činnosti vykonávané v domácnosti. Chcú sa na ne koncentrovať a sami ich vykonávať. Až v neskoršom veku potrebuje dieťa hru ako rozptýlenie. Preto je vhodné umiestniť do domácnosti aj malú kuchynku s dresom, stolík s nádobou a vodou (s dostupnými handričkami a špongiami na upratovanie), vaničku na pranie, malý sušiak na sušenie oblečenia...

Vybrali sme pre teba: Je škorica vhodná pre deti? Kedy predstavuje nebezpečenstvo?

pripravené prostredie

Zdroj: Shutterstock®

Podpora nezávislosti

Vychovávateľ – rodič má poskytovať podporu a jeho pomocné zásahy majú byť minimálne, aby sa rozvíjala nezávislá činnosť dieťaťa. To môže byť pomerne ťažký oriešok pre dnešných helikoptérových (oficiálny termín podľa H. Ginotta) a úzkostlivých rodičov. Avšak, ak rodičia pomáhajú príliš, resp. robia rôzne aktivity za neho, dieťa môže o činnosť stratiť záujem a zostane na nich odkázané. Preto je tak mimoriadne dôležité podporovať samostatnosť dieťaťa, ktoré má už v sebe zakódovanú túžbu po zdolávaní prekážok. Od istého momentu dokonca môžeme pozorovať, že si vyslovene presadzuje, aby mohlo robiť bežné činnosti bez pomoci a hnevá sa, ak ju potrebuje. Napríklad keď nedosiahne na umývadlo, aby sa mohlo umyť, keď je zašpinené.

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ (Maria Montessori)

 

Montessori prostredie

Zdroj: Shutterstock®

Čoho sa držať pri príprave prostredia podľa zásad Montessori?

  • Výška nábytku by mala byť primeraná výške dieťaťa.

  • Dôležitá je aj váha vecí, s ktorými dieťa manipuluje. Mala by byť primeraná veku. (napr. aby si dieťa vedelo odsunúť, preniesť stoličku)

  • Dieťa by malo mať k svojim veciam ľahký prístup. 

  • V pripravenom prostredí má panovať poriadok, teda všetko má svoje miesto.

  • V domácnosti by malo byť vyhradené a prispôsobené miesto na jedenie a osobnú hygienu dieťaťa, a to tak, aby činnosti zvládlo samo bez pomoci dospelého.

  • Rohy na nábytku a rizikové veci by mali byť zabezpečené tak, aby nebránili dieťaťu v slobodnom pohybe.

2 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

15.12.2018 07:47

Vytvorenie podmienok a zameranie pozornosti dieťaťa na činnosť sú dobrý základ, ktorý určite môže viesť k požadovanému výsledku; veľmi dobrý článok!

Vaše meno:

Soňa Krátka

Soňa Krátka

15.12.2018 18:04

zaujímavé

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE