Nejednotnosť vo výchove: Ako tým ubližujete sebe, ale aj dieťaťu?

Určite budete súhlasiť s tým, že vo výchove detí sa dá narobiť množstvo chýb, ktoré majú v konečnom dôsledku naozaj neblahé dôsledky. Preto im venujeme v našej sekcii o rodine špeciálnu pozornosť. Dočítať ste sa už mohli o tom, ako prestať kričať na deti alebo čo je najväčšou chybou rodičov pri výchove k sebestačnosti dieťaťa.

V nasledujúcich riadkoch sa zas zameriame na chybu, ktorá býva často prehliadaná, a tou je nejednotnosť vo výchove. Ďalej sa teda dočítate, prečo je vlastne nejednotná výchova pred dieťa škodlivá, aké má následky, ale aj aké sú nápravné kroky.

Nejednotná výchova ako jedna zo zásadných výchovných chýb

Zoberte si situáciu, keď jeden rodič dieťaťu niečo zakáže, no druhý nemá problém s tým, aby to dieťa robilo. Alebo situáciu, keď má dieťa v rodine nastavené jasné pravidlá, no u starých rodičov sa takpovediac „odtrhne z reťaze“, pretože u nich jednoducho neplatia. Na prvý pohľad a pri jednotlivých situáciách sa môže zdať, že to až taký veľký problém nie je. Poviete si, veď čo sa už také strašné stane, keď doma má dieťa konzumáciu množstva sladkostí zakázanú, ale starí rodičia mu doprajú o čosi viac. Alebo keď jeden rodič odmieta neustále civenie dieťaťa do monitora a hľadá mu náhradné aktivity, no a druhý rodič mu celodenné utáborenie sa pred telkou či počítačom odsúhlasí. Hovoríte si možno, veď sa to nejak všetko vyváži, zharmonizuje a bude tak, ako má byť. Odborníci však majú na nejednotnosť vo výchove úplne odlišný názor.

Pozri aj: Cukor a hyperaktivita: Naozaj sú deti neovládateľné pod vplyvom sladkostí?

výchovný problém

Zdroj: Shutterstock®

Pokiaľ nie je výchova konzistentná, teda inak povedané, pokiaľ pre dieťa neplatia stále tie isté základné pravidlá, ale práve naopak, tak sa to potom negatívne odrazí v podobe iných výchovných problémov. Ba aj neskôr sa môže táto chyba pretaviť do samotného problémového správania sa dieťaťa, ktoré si môže preniesť až do dospelosti. Dieťa totiž môže úplne jednoducho túto nejednotnosť vo výchove využiť a dosiahnuť tak vždy to, čo chce, pričom to spravidla preň nebýva práve to najlepšie. Je veľmi pravdepodobné, že dieťa tento nejednotný prístup môže nabádať k manipulatívnemu správaniu. A manipulátora hádam nechce vychovať žiadny rodič.

Dôsledky nejednotnej výchovy

Ak by sme si mali nejak zosumarizovať negatívne dopady nejednotnej výchovy na dieťa, vyzdvihli by sme najmä tieto:

  • dieťa je dezorientované a nevie jednoznačne, čo je vlastne dobré a čo zlé, čo môže a čo nemôže;
  • nejednotnosť vo výchove môže vyústiť do manipulatívneho správania sa dieťaťa, pričom sa môže ešte viac vystupňovať v prípade, keď medzi vychovávateľmi prebieha „boj“ (napríklad rozvádzajúci sa rodičia);
  • deti pri nejednotných výchovných pravidlách akoby strácajú „pevnú pôdu“ pod nohami, resp. nemajú pocit bezpečia a stability, nakoľko práve presné a jasné pravidlá túto stabilitu vedia zabezpečiť a sú pre dieťa kľúčovým východiskom;
  • následky nejednotnej výchovy si dieťa môže niesť až do dospelosti, napríklad v podobe neschopnosti prispôsobenia sa pravidlám v pracovnom kolektíve, partnerstve a pod.
problém nejednotnej výchovy

Zdroj: Shutterstock®

Čo robiť, keď má otec a matka iné výchovné metódy a prístup?

Je úplne bežné, že partneri majú odlišné názory na to, ako dieťa vychovávať. Tieto rozpory však určite nemôžu vyústiť do hádky pred samotným dieťaťom. Už navonok sa totiž musia partneri pred dieťaťom javiť ako jednotný tím. A nielen navonok, mali by totiž spoločne prebrať všetky výchovné rozpory, zosúladiť sa a postupovať jednotne.

Deti totiž veľmi dobre vidia, keď rodičia nie sú jednotní a potom ich takpovediac skúšajú, resp. skúšajú bočné cestičky, ako dosiahnuť to, čo chcú. Neraz sa stáva, že tak behajú od jedného rodiča k druhému s rovnakou požiadavkou, až kým jedného „neobmäkčia“.

A keďže z dlhodobého hľadiska je nejednotnosť vo výchove naozaj kontraproduktívna a nevhodná, mali by si rodičia nastaviť spoločný plán a stratégiu. A teda aj v situácii, keď jeden z rodičov uloží trest a druhý s ním nemusí úplne vnútorne súhlasiť, i tak ho ten druhý podrží a pred dieťaťom tak prezentujú rovnaký postoj. Inak povedané, nepodkopávajú si vzájomne svoju autoritu.

Jednoduchým návodom na účinný konzistentný výchovný postup je to, keď sa ten „mäkší“ rodič pri výchovnom prístupe prispôsobí tomu prísnejšiemu. V zásade sa tak aj medzi rodičmi samotnými eliminujú vnútorné pnutia, a tak sa aj z toho prísnejšieho rodiča stáva rodič pokojnejší, lebo cíti podporu zo strany svojho partnera či partnerky.

Vybrali sme: Čo je to pravé sebavedomie a čo len pozlátko? Falošné sebavedomie rozpoznáš podľa tohto

2 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

27.11.2019 06:12

Nejednotná výchova je naozaj jedna zo zásadných výchovných chýb s negatívnym dopadom nielen na dieťa!

Vaše meno:

Mária Reibergerová

Mária Reibergerová

27.11.2019 23:08

s tým môžem len súhlasiť, tiež sme si tým v istom období prešli

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE