Prírodné liečivé pramene v Luhačoviciach si vyžadujú stálu starostlivosť

Spoločnosť Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice) spravuje 10 hydrogénuhličitan-chlorido-sodných-jódových minerálnych prameňov, ktoré vyvierajú na území Luhačovíc. Najznámejším z nich je Vincentka. Väčšina z nich je verejne prístupná po väčšinu roka, ale niektoré sú v zime mimo prevádzku. Každoročne sa potom na jar v máji koná slávnostné otváranie prameňov, ale samotné pramene sú prístupné oveľa skôr - v marci.

 

 

S príchodom mrazov sa zvyčajne v decembri niektoré pramene uzatvárajú. Prírodné liečivé pramene v Luhačoviciach si vyžadujú stálu starostlivosť a stoja akciovú spoločnosť Kúpele Luhačovice ročne nemalé finančné prostriedky, aj keď sú voľne a bezplatne prístupné širokej verejnosti.

 

Výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA k tomu hovorí: „Niektoré pramene uzatvárame na zimu čisto z praktických dôvodov, aby nezamrzli. Z potrubia preto vypustíme vodu. Rovnako tam, kde sú, zložíme aj sklenené dekoratívne nádoby na prameňoch, aby ich mráz neroztrhal. Úplne tak uzatvárame prameň Dr. Šťastného a Nový Jubilejný. Ottovka v altánku sa uzatvára tiež, ale je možné si ju načapovať vedľa pri kamennom múriku. V súčasnej dobe je však prameň Ottovka dlhodobo uzavretý z hygienických dôvodov (bakteriálne znečistenie). Pramene Vincentka a Aloiska sa na zimu neuzatvárajú a sú prístupné verejnosti v určených hodinách. Vincentka je prístupná v rovnomennej, v zime vykurovanej hale. Pre lepší komfort hostí je v hale k dispozícii aj ohrievaná Vincentka. Obvyklá otváracia doba Vincentky v zime je stanovená na 7:30 - 11:00 a 13:00 - 17:30 hod.“

 

Odporúčame tiež: Domáce čokoládové pleťové masky

 

hala vincentka

Zdroj: Shutterstock®

Dodáva, že Aloiska je umiestnená v altánku a ten je bežne prístupný podobne ako Vincentka. Na rozdiel od nej sa však ľudia môžu napiť Aloisky aj mimo otváracích hodín a to pri napájadle (pítku) umiestnenom po strane stavby, ktorá prameň zastrešuje. Do väčšiny liečebných domov akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice sú privedené „minerálkovody“ - potrubia, ktorými sú privádzané jednotlivé pramene, alebo ich zmiešané vody za účelom procedúr. Obvykle sú hosťom k dispozícii v týchto zariadeniach aj ,,pítka“.

 

Prírodné liečivé pramene v Luhačoviciach

 

Z desiatich spomínaných minerálnych prameňov je svetovo známa práve Vincentka, ktorá je základným inhalačným médiom vo väčšine inhalatorií v Českej republike. Jej účinok priamo z prameňa je však nenahraditeľný. Najznámejšími luhačovickými liečivými prameňmi sú Vincentka, Aloiska, Ottovka a Prameň Dr. Šťastného, ​​ktoré sú voľne prístupné verejnosti. V septembri 2013 bol slávnostne sprístupnený prameň Nový Jubilejný. Ďalšie minerálne pramene využívané na balneologické účely sú Nová Čitáreň, Nová Janovka, Elektra. Zvyšné dva pramene v správe akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice nesú mená Jubilejný a Vladimír. Inšpektorát kúpeľov ich v roku 2015 označil za pozorované a záložné zdroje. V súčasnej dobe nie sú používané k žiadnej liečbe. Teplota prameňov sa pohybuje medzi 10 a 14 °C. Luhačovické minerálne vody sú považované za jedny z najúčinnejších v Európe. Majú vysoký obsah minerálnych látok a vynikajúce preplynenie voľným oxidom uhličitým. Využívajú sa na pitné kúry, inhalačné procedúry a minerálne kúpele. Minerálne pramene ako prírodné liečivé zdroje využívali ľudia odpradávna na liečenie chorôb a na posilnenie zdravia.

 

Odporúčame tiež: Spoznajte vlastné JA pomocou arteterapie

 

budova vincentka

Zdroj: Shutterstock®

Vincentka 

 

Prírodná, veľmi silno mineralizovaná uhličitá, jódová minerálna voda hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom bária, bromidov, lítia, fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická. V Luhačoviciach nájdeme celkovo tri pramene nazvané Vincentka: Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zveľaďovanie mena Vincentka sa v súčasnosti delia dve spoločnosti - akciová spoločnosť Kúpele (Lázně) Luhačovice, ktorá má práva na kúpeľný spôsob využívania Vincentky priamo v Luhačoviciach a akciová spoločnosť Vincentka, ktorá má práva na plnenie do fliaš a jej predaj. Vincentka - Minerálna voda pôvodného prameňa, predtým nazývaného ako Hlavný, je k dispozícii v rovnomennej hale vybudovanej v rokoch 1947 - 1948. Prameň bol pomenovaný podľa majiteľa tunajšieho panstva, grófa Vincenta Serényiho, ktorý sa zaslúžil o rozkvet kúpeľov. Kvôli výdatnosti 10 - 12 litrov za minútu sa v súčasnosti tento prameň už nevyužíva na plnenie do fliaš.

 

 

Nová Vincentka 

 

Druhý prameň má podobné zloženie ako pôvodný, ale vďaka výdatnosti 30 litrov za minútu je od roku 1991 využívaný ako zdroj pre plnenie do fliaš a stáčanie v akciovej spoločnosti Vincentka. Zároveň sa v tejto spoločnosti z Vincentky získava odparovaním koncentrát, ktorý sa využíva na výrobu doplnkových výrobkov radu Vincentka (NASALIS, hydratačný krém, zubná pasta) a ďalej soľ na výrobu pastiliek. Tento vrt je hlboký 35 metrov a pochádza z roku 1988.

 

 

Vincentka 2 

 

Tretí z prameňov s výdatnosťou 40 litrov za minútu je situovaný západne od Jurkovičovho domu. Slúži ako rezerva na liečebné účely, ale zatiaľ (od r. 2011) nie je využívaný.

 

Bude vás zaujímať:  Preložte si mužskú reč - časť I.

 

minerálna voda

Zdroj: Shutterstock®

Aloiska 

 

Prírodná, veľmi silne mineralizovaná, uhličitá a jódová minerálna voda hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, lítia, bária, bromidov, studená, hypotonická. Patrí k najstarším luhačovickým minerálnym prameňom a bola známa už pred rokom 1770. Vyviera v parku nad Bielou štvrťou na juhozápadnom úpätí Veľkej Kamennej, asi o 30 metrov vyššie ako ostatné pramene. K pitnej liečbe sa začala používať až v dvadsiatych rokoch 19. storočia. Niesla názvy „Lesný prameň“, „Prameň v hore“ alebo tiež „Luisin prameň“. Najskôr mala formu studničky a neskôr kamennej záchytky, nad ktorou bol vybudovaný drevený pavilón. Väčší zásah do zachycovania bol vykonaný v roku 1904 a v rokoch 1929 - 1930. V tomto období začala výdatnosť prameňa klesať. Starý prameň sa zrušil, znova zachytil v studni s hĺbkou 14,4 m a premenoval na Aloiska. Súčasná podoba pavilónu prameňa pochádza z roku 1963. Prameň Aloiska sa využíva k pitnej liečbe pri ochorení zažívacích orgánov a na inhalácie. Priemerná výdatnosť prameňa sú len 3 l/min.

 

 

Ottovka 

 

Prírodná, veľmi silne mineralizovaná uhličitá voda hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, lítia, bromidov, studená, hypotonická. Je tretím najznámejším prameňom. Pôvodne vytekala zo strže nazývanej „V Zelnici“. Tá sa nachádzala na pravom brehu Hornej Olšavy na úpätí Malej Kamennej. V roku 1905 bol prameň, ktorý pôvodne vytekal z pukliny v pieskovci, zachytený v kamennej pivnici. K ďalším úpravám došlo v rokoch 1929 - 1939, kedy sa nad prameňom postavila klenutá jaskyňa uzavretá mrežovou bránou. V tej dobe sa neďaleko jej skutočného výtoku vybudoval kruhový pavilón a malá výtoková fontána, kadiaľ voda vyteká nepretržite po celý rok. Svoje meno dostal prameň podľa ďalšieho člena rodu Serényiovcov, grófa Otta. Minerálna voda prameňa Ottovka sa používa na pitnú kúru. Výdatnosť prameňa je iba 3 l/min. V súčasnej dobe je však prameň Ottovka dlhodobo uzavretý z hygienických dôvodov (bakteriálne znečistenie).

 

Odporúčame tiež:  Zvýšte si imunitu zázvorovým sirupom

pramene vincentka

Zdroj: Shutterstock®

Prameň MUDr. Františka Šťastného (Dr. Šťastný) 

 

Prírodná, veľmi silne mineralizovaná, jódová, uhličitá, minerálna voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom lítia, stroncia, bária, bromidov, fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypertonická. Najzaujímavejší z luhačovických prameňov vyviera na severozápadnom úpätí Veľkej Kamennej, severozápadne od Kúpeľného divadla. Bol objavený začiatkom 20. storočia počas kopania studne Janovka, v ktorej dne sa vykonával skúšobný vrt. V hĺbke 39 metrov došlo k erupcii preplynenej minerálnej vody, ktorá začala striekať do výšky 20 metrov. Prameň sa stal európskou senzáciou a získal meno Gejzír. Čoskoro sa ukázalo, že prameň spôsobuje znižovanie výdatnosti okolitých prameňov. Bol preto zregulovaný, spútaný a znovu vystrojený, tentoraz pod názvom Prameň MUDr. Františka Šťastného. František Šťastný bol luhačovický rodák umučený nacistami za to, že v čase druhej svetovej vojny sa staral o ranených partizánov. Výtok prameňa je regulovaný na 5 l/min.

 

 

Prameň Nový Jubilejný 

 

Prírodná, veľmi silne mineralizovaná uhličitý, jódová minerálna voda, hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom bromidov, lítia, bária, fluoridov a kyseliny boritej, hypotonická. Prameň Nový Jubilejný bol navŕtaný v roku 1988. Jeho výdatnosť je 60 litrov za minútu a nachádza sa medzi Spoločenským domom a vilou Alpská ruža. Prírodný liečivý zdroj vyviera v hĺbke 50,5 m a je využívaný hosťami akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice na prírodné minerálne kúpele a inhalácie. V septembri 2013 bol prameň Nový Jubilejný slávnostne sprístupnený verejnosti.

 

 

Nová Čitáreň

 

Prameň bol zachytený v roku 1987 vedľa Spoločenského domu v skale v hĺbke 50,6 metrov. V čase vyvrtania mal udivujúcu výdatnosť 120 l/min. S ohľadom na možný vplyv na ostatné pramene bola jeho výdatnosť obmedzená na 90 l/min. Minerálna voda sa čerpá do vodojemu, odkiaľ sa odvádza a ďalej využíva k inhalačným a kúpeľových procedúram.

 

 

Nová Janovka

 

Bol získaný v roku 1987 vrtom do hĺbky 30,5 metra severovýchodne od budovy Inhalatoria. V tej dobe bol ideálnym riešením nedostatku minerálnej vody pre prírodné uhličité kúpele. Jeho výdatnosť bola vysoká. Bola a stále je 60 l/min. Minerálna voda prameňa Nová Janovka tvorí jednu zo štyroch súčastí inhalačnej a kúpeľovej zmesi.

 

 

Elektra 

 

Je najkoncentrovanejším luhačovickým prameňom. Predtým vytekala v pôvodnom riečisku Hornej Olšavy v mieste vtedajšej elektrárne. Teraz sa nachádza pod kultúrnym domom Elektra. V rokoch 1908 - 1910 sa tu vykopala a vymurovala studňa, o 20 rokov neskôr bol v jej dne vykonaný vrt do hĺbky 81 m. Pre vysoký obsah minerálov sa zdroje používali na výrobu žriedlovej soli, ktorá slúžila k príprave domácich inhalácií. Teraz je prameň pre verejnosť uzavretý. Jeho minerálna voda sa používa na inhalačné a kúpeľové procedúry v kúpeľnom hoteli Morava a tiež tvorí zmes používanú pri kúpeľových procedúrach v Alexandria**** Spa & Wellness hoteli. Maximálna výdatnosť prameňa je 30 l/min.

 

Zvyšné dva pramene v správe akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice (Jubilejný, Vladimír) sú záložné a súčasnosti nie sú používané k žiadnej liečbe.

Viac informácií je na www.lazneluhacovice.cz, www.vincentka.cz

5 komentárov
Soňa Krátka

Soňa Krátka

02.12.2016 12:24

tak tam sme ešte neboli

Vaše meno:

Libuše Šumná

Libuše Šumná

03.12.2016 16:29

je tam moc fajn

Vaše meno:

Mia Lock

Mia Lock

21.12.2016 14:45

Snáď sa tam raz prídem pozrieť aj ja :)

Vaše meno:

Anna Kristova

Anna Kristova

30.12.2016 19:50

je to veľmi liečivý prameň

Vaše meno:

Kristína Dická

Kristína Dická

07.02.2021 09:03

Vincentku mám veľmi rada :-)

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE