Rakovina pažeráka: Ako sa prejavuje? Je ju možné včas rozpoznať?

Nech hovoríme o akomkoľvek druhu rakoviny, vždy ide o vážne a veľmi zákerné ochorenie. Napríklad pre ženy je dozaista veľkým strašiakom rakovina prsníka. Obávanou chorobou je rakovina hrubého čreva, ktorú na Slovensku aj naprieč celým svetom radíme medzi najčastejšie sa vyskytujúce typy zhubných ochorení. 

Tieto choroby sa často dlhú dobu skrývajú a neraz sa prvé príznaky objavia až vtedy, keď je neskoro. Práve preto je nevyhnutné sledovať i najmenšie zmeny vo svojom zdravotnom stave. Rakovina pažeráka je rovnako zákerným ochorením a taktiež ide o závažné onkologické ochorenie. Aké sú príznaky rakoviny pažeráka a aké sú rizikové faktory? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku.

Výskyt rakoviny pažeráka

Pod pojmom rakovina pažeráka rozumieme zhubné nádorové ochorenie časti tráviaceho traktu človeka. Vyskytovať sa však môžu i nezhubné nádory pažeráka. Pažerák odborne tiež nazývame ezofagus, pričom ide o dutý orgán spájajúci hltan so žalúdkom. Dosahuje dĺžku okolo 25 až 30 centimetrov. 

Z väčšej časti je uložený v oblasti hrudníka. Pri ochorení dochádza k tvorbe útvaru v postihnutej oblasti, ktorý vzniká kvôli abnormálnemu rastu a neregulovanému deleniu buniek. Tie majú v neskorších štádiách choroby tendenciu šíriť sa do okolitých tkanív. 

Aký druh rakoviny pažeráka sa vyskytuje najčastejšie?

Až 90 % prípadov predstavuje takzvaný spinocelulárny karcinóm pažeráka (skvamocelulárny karcinóm). Malígny nádor pažeráka je v menšom množstve prípadov aj iným druhom nádoru, môže ísť napríklad o adenokarcinóm, prípadne zriedkavo lymfóm, leiomyosarkóm alebo neuroendokrinný nádor.

Pozri aj: Nosné mandle sú častou príčinou chorôb: Kedy ich dieťaťu vybrať?

prejavy rakoviny pažeráka

Zdroj: Shutterstock®

Rizikové faktory rakoviny pažeráka

Presné príčiny rakoviny pažeráka nie sú celkom zrejmé, no hovorí sa o mnohých rizikových faktoroch, ktoré podnecujú vznik karcinómu pažeráka, resp. zvyšujú riziko.

Rolu zohráva genetika a dokonca i pohlavie. Vo vyššej miere sú totižto postihnutí najmä muži. K rozvoju rakoviny pažeráka pritom najčastejšie dochádza medzi 40. až 50. rokom života.

Medzi ďalšie rizikové faktory radíme:

 • fajčenie,
 • nadmernú konzumáciu alkoholu,
 • nadváhu a obezitu,
 • nevhodnú stravu – v rámci čoho môže riziko zvyšovať nedostatočný príjem dôležitých živín, nadmerný prísun tukov, soli a nadmerná konzumácia korenistých jedál,
 • dlhodobé pitie veľmi horúcich nápojov, prípadne i kyslých, ktoré môžu poškodzovať sliznicu pažeráka.

Viac ohrozené sú osoby, ktoré dlhodobo trápi gastroezofageálny reflux.

Príznaky rakoviny pažeráka

Zhubný nádor pažeráka je skutočne zákernou chorobou, a to najmä preto, že dokáže byť veľmi dlhú dobu skrytá. Človek tak nepociťuje v prvotných štádiách choroby žiadne ťažkosti, no nádor pritom neustále rastie a metastázuje do okolia.

Keďže má pažerák pomerne pružné steny, dáva nádoru dostatok miesta na zväčšovanie sa. Prvotné symptómy sa zväčša začínajú objavovať až vtedy, keď nádor prerastie 2/3 vnútorného priemeru orgánu. V dôsledku toho dochádza k zúženiu pažeráka a následnému rozvoju ťažkostí, respektíve k narúšaniu funkcie orgánu.

Príznaky ochorenia pažeráka:

 • Typicky sa objavujú najmä problémy s prehĺtaním. Prehĺtanie potravy dokonca môže spôsobovať postihnutému bolesti. Bolestivé prehĺtanie sa môže postupne zhoršovať.
 • Neskôr sa môžu vyskytnúť bolesti v hrdle, hrudníku či chrbte. Časté sú najmä pálčivé bolesti v okolí hrudnej kosti.
 • Pridať sa môže nevoľnosť či sťažené dýchanie.
 • Pacient sa môže pri konzumácii potravy dusiť, prípadne sa jednotlivé sústa môžu neustále vracať do úst. V súvislosti s tým sa môže pridať nechutenstvo.
 • V neskorších štádiách môže dôjsť k zachrípnutiu, postupnej strate váhy až podvýžive či celkovej slabosti.

Mnohé prejavy rakoviny pažeráka sú však pomerne nešpecifické a sú prítomné pri mnohých ďalších ochoreniach.

Odporúčame: Najväčšie mýty o obezite: Môžu všetci obézni za svoju diagnózu?!

liečba rakoviny pažeráka

Zdroj: Shutterstock®

Diagnostika rakoviny pažeráka

Lekára by sme mali navštevovať nielen pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave, ale hlavne aj pri výskyte prvých ťažkostí a tiež pravidelne kvôli preventívnym prehliadkam.

Pri diagnostike je pritom spravidla potrebné a nápomocné endoskopické vyšetrenie, pri ktorom si môže odborník pomocou trubicového prístroja s kamerou prehliadnuť sliznicu pažeráka, prípadne môže odobrať vzorky pre ďalšie vyšetrenia. Röntgenové vyšetrenie hrudníka môže ukázať prítomnosť metastáz v hrudnej oblasti.

Terapia nádorov pažeráka  

Ak je zhubná choroba pažeráka na základe rôznych vyšetrení potvrdená, odborník stanoví vhodnú liečbu s ohľadom na zdravotný stav pacienta, štádium ochorenia, druh nádoru či výskyt nádoru v konkrétnej časti pažeráka.

Liečba rakoviny pažeráka v prvom rade spočíva v chirurgickom zákroku. Chirurgická liečba rakoviny pažeráka môže spočívať v závislosti od prípadu v odstránení samotného nádoru, ale aj odstránení nádoru spolu s časťou pažeráka či okolitých lymfatických uzlín. Neskoršie stupne rakoviny pažeráka si môžu vyžadovať aj úplne odstránenie pažeráka.

V takomto prípade býva následne potrebná plastická chirurgia na obnovenie tráviaceho traktu. Pažerák sa nahrádza časťou žalúdka alebo čreva. Okrem toho sa uplatňuje aj chemoterapia či rádioterapia. Ak nie je operácia možná, liečba je zameraná na zmiernenie sprievodných ťažkostí a skvalitnenie života pacienta.

Dôležité je udržiavať pažerák priechodný. Ak sú u jedinca objavené pri vyšetrení menšie nezhubné nádory na sliznici pažeráka, zvyčajne sú odstránené endoskopicky.

Prognóza rakoviny pažeráka

Úspešnosť liečby mnohých ochorení závisí hlavne na včasnej diagnostike. Pri rakovine pažeráka to platí dvojnásobne. Prognóza tohto ochorenia nie je veľmi dobrá, a to hlavne preto, že býva odhalené neskoro.

Prognóza rakoviny pažeráka závisí od viacerých faktorov, vrátane štádia rakoviny v čase diagnostiky, typu rakovinových buniek, miesta nádoru v pažeráku, celkového zdravotného stavu pacienta a reakcie na liečbu. Všeobecne platí, že čím skôr je rakovina diagnostikovaná a začne sa liečba, tým lepšie sú vyhliadky na prežitie.

Prevencia rakoviny pažeráka

Vznik karcinómu pažeráka nemožno úplne minimalizovať, no vhodné preventívne opatrenia môžu významne znížiť riziko. Prevencia rakoviny pažeráka zahŕňa viacero stratégií zameraných na zníženie rizika vzniku tohto ochorenia. Hoci nie je možné eliminovať všetky rizikové faktory, určité zmeny životného štýlu a preventívne opatrenia môžu významne prispieť k zníženiu rizika:

 1. nefajčenie,
 2. obmedzenie konzumácie alkoholu,
 3. strava bohatá na ovocie a zeleninu,
 4. umiernený prísun soli a tukov,
 5. udržiavanie si primeranej telesnej hmotnosti,
 6. obmedzenie konzumácie veľmi horúcich nápojov a jedál,
 7. umiernená konzumácia dráždivých pokrmov – pikantných, kyslých,
 8. liečba refluxnej choroby.

Článok aktualizovaný 14.3.2024

4 komentárov
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

09.01.2020 06:42

Zákerné ochorenie!

Vaše meno:

Jana Čipková

Jana Čipková

09.01.2020 21:08

Veľmi podrobne odborne popísaný článok, plný ponaučenia.

Vaše meno:

Elena Švachová

Elena Švachová

12.01.2020 23:02

Ach,tieto choroby...strašiak ľudstva...aj môj.Na rakovinu mi zomrelo už dosť známych aj rodina.

Vaše meno:

Mária Sivová

Mária Sivová

15.03.2024 07:18

Fajčenie a alkohol sú iste hlavnou príčinou tohto zhubného ochorenia.

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE