KVÍZ: WHO či NATO – poznáš medzinárodné organizácie a ich skratky?

Medzinárodné organizácie možno charakterizovať ako združenia štátov, ktoré spravidla vznikajú na základe dohody účastníckych štátov a špeciálnej medzinárodnej zmluvy. Majú vlastné orgány a sú im členskými štátmi uložené trvalé úlohy. Medzinárodná organizácia v podstate predstavuje inštitucionalizovanú podobu medzinárodných vzťahov. Poznáme pritom niekoľko typov organizácií tohto druhu. Môže ísť o medzinárodnú vládnu alebo mimovládnu organizáciu, tiež nadnárodnú alebo medzinárodnú organizáciu s vládnym aj mimovládnym charakterom. Do akej miery sa v známych a tiež dôležitých medzinárodných organizáciách vyznáte vy?

Najstaršie medzinárodné organizácie

Mnohé súčasné medzinárodné organizácie fungujú už celé desiatky rokov. Napríklad Rada Európy je najstaršia medzinárodná organizácia politického zamerania v Európe. Založená bola 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou. Jej sídlo dnes nájdeme vo francúzskom Štrasburgu. K úplne najstarším medzinárodným organizáciám patrí Medzinárodný červený kríž, Medzinárodná únia pre ochranu prírody, skratka IUCN,  je zase najstaršia a najväčšia celosvetová environmentálna organizácia.

O najdôležitejších medzinárodných organizáciách by sme pritom mali v rámci všeobecného prehľadu aspoň čo-to vedieť, keďže v značnej miere ovplyvňujú život prakticky na celom svete. V našom kvíze si môžete overiť, ako dobre poznáte názvy týchto organizácii a či k nim viete priradiť správne skratky, alebo naopak, či viete, čo konkrétne skratky organizácií znamenajú. 

Skús aj ďalší kvíz: Americký dolár, euro či frank – máš prehľad vo svetových menách?

1 komentár
Ľubica Šťastná

Ľubica Šťastná

23.11.2021 05:52

Poučný kvíz.

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE