EFSA upozorňuje na karcinogénne látky v potravinách. V ktorých a čo môžu spôsobiť?

Pojmom karcinogénna látka alebo karcinogén označujeme mnohé druhy chemických látok, ale aj niektorých biologických pôvodcov (napr. niektoré vírusy) či viaceré priemyselné procesy, ktoré podporujú rakovinové bujnenie. Pri karcinogénoch sa predpokladá alebo je už jasne preukázaná súvislosť medzi vystavením organizmu danému faktoru a výskytom rakoviny.

Karcinogény môžeme nájsť v prírode (napr. ionizujúce žiarenie), tiež v pracovnom prostredí (azbest, uhoľný prach) a rovnako aj v potravinách. Na výskyt konkrétneho druhu karcinogénov v značnom množstve bežných potravín v EÚ aktuálne upozorňuje EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Ten poukázal na desať nitrozamínov prítomných v potravinách s karcinogénnym a genotoxickým účinkom. Podľa Dr. Dietera Schrenka z CONTAM (The Panel on Contaminants in the Food Chain) vyvoláva úroveň vystavenia nitrozamínom v potravinách zdravotné obavy a riziko prakticky pre všetky vekové kategórie v EÚ.  

nitrozamíny v potravinách

Zdroj: Depositphotos

V ktorých bežných potravinách boli prítomné nitrozamíny?

Nitrozamíny sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú nitrózoskupinu a sú zväčša považované za karcinogénne. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín upozornil až na desať nitrozamínov v bežných potravinách, ktoré môžu prispievať k vzniku rakoviny, môžu poškodzovať DNA a vyvolávať zmeny v genetickom kóde (genotoxický účinok).

Objavené boli predovšetkým v sušených mäsových výrobkoch a spracovaných rybách, taktiež v pive a iných alkoholických nápojoch. Ich prítomnosť bola rovnako potvrdená v kakau, priemyselne spracovanej zelenine, mlieku a mliečnych výrobkoch, cereáliách aj nakladaných či fermentovaných jedlách. Tieto zlúčeniny obvykle nie sú pridávané do potravín zámerne, ale môžu vznikať počas toho, ako sa vyrábajú a spracovávajú. 

Podľa EFSA v súčasnosti existujú určité medzery vo vedomostiach o prítomnosti nitrozamínov v špecifických skupinách potravín. Svoje stanovisko a zistenia má zdieľať s Európskou komisiou s cieľom diskusie s vnútroštátnymi orgánmi o prijatí možných opatrení na kontrolu rizík a ochranu spotrebiteľov. 

Pozri aj: Akútna myeloidná leukémia – koho postihuje najčastejšie a aké má príznaky?

Zdroj: efsa.europa.eu

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE