Otec na materskej: Čo všetko treba vybaviť?

V predošlom článku o otcovi na materskej dovolenke sme sa sústredili na dôvod, prečo na ňu muži začali v hojnom počte nastupovať a taktiež sme sa venovali aj výhodám, s ktorými je táto starostlivosť spojená. Aj keď sa, samozrejme, otec s malým dieťaťom v domácnosti stretne s rôznymi pre neho novými výzvami, ktoré nemusia na prvý pohľad pôsobiť pozitívne.

Pokiaľ sa teda partneri dohodli a nastal čas, aby matku vystriedal pri dieťati otec, je nutné pustiť sa do vybavovania administratívy, ktorá je s tým spojená. V nasledovnom článku sa pozrieme na túto problematiku krok po kroku.

Kto má nárok?

A ešte jedna doplňujúca informácia na začiatok. Aj keď hovoríme o materskej dovolenke otca, vo svojej podstate ňou nie je. Oficiálne ide o rodičovskú dovolenku, avšak otec môže požiadať o materskú dávku. Ako teda postupovať?

V prvom rade si je nutné ujasniť, či má otec na materskú dávku nárok. Hlavnou podmienkou je to, aby bol otec v období dvoch rokov dozadu ku dňu nástupu na materskú dovolenku nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní. Nárok má teda otec, ktorý je zamestnaný, ale tiež ten, ktorý podniká (SZČO) a taktiež dobrovoľne nemocensky poistený. Pre úplnosť treba dodať, že otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený, alebo mu musí plynúť tzv. ochranná lehota ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Ochranná lehota trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia (pracovného pomeru).

Špeciálnou otázkou je aktuálne splnenie podmienky prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca. Množia sa totiž prípady, keď materská nie je otcom schválená z dôvodu ich práce popri materskej.To je však téma na osobitný článok.

Pozri aj: Ako presvedčiť dieťa jesť? Osvoj si rady pre rodičov začiatočníkov

vybavovanie materskej pre otca

Zdroj: Shutterstock®

Kedy môže otec nastúpiť a na ako dlho?

Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. Dĺžka materskej otca je najviac 28 týždňov. Potom, ak dieťa ešte nedovŕšilo tri roky, môže otec požiadať aj o rodičovský príspevok. V každom prípade, toto obdobie si treba vypočítať tak, aby sa materská dávka stihla vyčerpať do tretieho roku dieťaťa, keďže v opačnom prípade by bola v deň tretích narodenín predčasne ukončená.

Oznámenie zamestnávateľovi

Predpokladáme, že mužovi záleží na dobrých vzťahoch so zamestnávateľom, preto je dôležité, aby ho o svojom zámere vopred informoval. Avšak nielen ústne! Pokiaľ muž spĺňa podmienky nároku na materské a je zamestnancom, musí písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku.

ako vybaviť materskú pre otca

Zdroj: Shutterstock®

Ukončenie poberania rodičovského príspevku matkou

Jednou z podmienok poberania materskej otcom je, že sa tým pádom ukončí nárok na podobný príspevok pre matku na to isté dieťa. Štát však po novom umožňuje rodičom využiť aj tzv. súbežnú materskú, kedy matka môže byť na materskej s jedným dieťaťom a otec s druhým. 

Medzi dôležité administratívne kroky sa teda radí aj vypísanie žiadosti o odňatí rodičovského príspevku z dôvodu prebratia starostlivosti otcom. Tlačivo je dostupné na ÚPSVaR. Tam ho treba aj vypísať a odovzdať.

Žiadosť o materské

Nárok na dávku sa uplatňuje žiadosťou o materské. Ide o tlačivo, ktoré v prípade ženy vystavuje gynekológ, avšak otec si musí prísť pre tlačivo do Sociálnej poisťovne, pod ktorú spadá. Toto tlačivo treba vyplniť a dať potvrdiť zamestnávateľovi. Pred konečným doručením do Sociálnej poisťovne však treba skompletizovať všetky dokumenty, ktoré je k tejto žiadosti potrebné priložiť, a to: rodný list dieťaťa, čestné prehlásenie o nepoberaní iných dávok a dohodu o prebratí dieťaťa do starostlivosti. V prípade situácie, keď už otec nie je zamestnaný, treba doložiť aj žiadosť o nástup v ochrannej lehote.

Sociálna poisťovňa má na vybavenie žiadosti 60 dní, preto si treba začať doklady vybavovať včas.

Vybrali sme: Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE