Ako byť empatickým človekom? Tu je 7 rád, ako na to!

Slovo empatia pochádza z gréckeho slova empatheia, pričom ho môžeme nahradiť pojmom vcítenie. Reč je o akejsi schopnosti vcítiť sa do myslenia aj pocitov druhého človeka. Môžeme tiež hovoriť o schopnosti prenášať sa do sveta emócií, postojov či predstáv druhého a zároveň priblížiť sa k jeho spôsobu myslenia. Empatia je prirodzená ľudská vlastnosť, no nie je považovaná za vrodenú. Človek si ju postupne vytvára už od detstva, pričom na jej formovanie má vplyv napríklad prostredie, životné skúsenosti, výchova, blízke osoby a podobne. Svoju empatiu je pritom možné ovládať, pracovať s ňou aj ju zdokonalovať. V článku máme pre vás zopár rád, ktoré vám pomôžu byť viac empatickým.

Neignorujte vlastné emócie

Aby bolo vaše správanie empatické, aby ste sa vedeli správať láskavo a mali porozumenie pre city druhých, musíte ako prvé porozumieť aj vlastným pocitom. Neváhajte venovať pozornosť tomu, čo sami cítite a prežívate a svoje emócie neignorujte. Emócie, ktoré pociťujete, sa snažte pomenovať, môžete im prideliť akúsi nálepku, pozitívnu, negatívnu či neutrálnu. Vnímajte to, ako sa v danej chvíli cítite a aké sú vaše reakcie. To pre vás môže byť dobrou pomôckou pri snahe vcítiť sa do kože druhých.

Pozri aj: Toxickí ľudia: Týchto 5 typov osobností ťa stiahne dole

ako budovať empatiu

Zdroj: Shutterstock®

Viac počúvajte

Druhému človeku môžete empatiu efektívne prejaviť v prvom rade tak, že ho budete jednoducho počúvať. Osobe oproti vám by ste mali dať možnosť vyjadriť jej citové prežívanie v danej chvíli. Môžete klásť otázky. Napríklad sa spýtajte, či ste niečo pochopili správne a podobne. Nakoniec je vhodné tiež vysloviť vlastné stanovisko, napríklad to, ako by ste sa v danej situácii cítili vy. Dávajte však pozor na to, aby viac hovorila osoba oproti vám. Počúvajte ju aktívne, neodbiehajte myšlienkami inam, ani sa nehrajte s mobilom. Vaša otvorenosť podporí dôveru medzi vami.

Prejavte záujem

Dôležitou súčasťou prejavovania empatie je prejaviť hlavne záujem o iných ľudí, o to, čo práve cítia a prežívajú. Ukážte svoju starostlivosť aj obavy. Neváhajte sa spýtať na to, ako sa človek cíti, alebo či pre neho môžete niečo urobiť. To jasne ukáže váš záujem. Prejavovať záujem však môžete aj v blízkosti neznámych osôb. Ak s niekym v okolí nadviažete očný kontakt, neváhajte sa usmiať, pokojne i začať rozhovor, ak to tak cítite. Môže ísť pokojne o náhodného jedinca v autobuse.

budovanie empatie

Zdroj: Shutterstock®

Skúste si predstaviť seba na mieste druhého

Veľmi dobrým spôsobom, ako sa dokonale vcítiť do pocitov, myšlienok, predstáv a postojov druhého človeka, je predstaviť si seba na jeho miesto. Ako by ste sa v danej situácii cítili vy? Aký by bol váš postoj, s akými emóciami by ste museli bojovať? Ak sa na problém nepozriete z perspektívy osoby oproti vám, bude len veľmi náročné chápať, čo prežíva alebo čo ju viedlo k nejakému konaniu a správaniu. Pozerať sa na životy iných svojimi očami môže predstavovať veľkú chybu.

Nesúďte a zbavte sa predsudkov

Svoju empatiu si môžeme budovať a precvičovať tým, že prestaneme iných súdiť a vynášať rýchle rozsudky. Tento bod môže súvisieť aj s predchádzajúcim. Ak sa totiž na nejaký problém pozeráme len so svojej perspektívy a nevidíme pohľad druhého, ľahko môžu vznikať rôzne predsudky. To isté sa môže stať, ak spoznáme niekoho nového. Pre prejavovanie empatie je však vyhýbanie sa odsudzovaniu veľmi dôležité. Ak sa pristihnete pri tom, ako človeka unáhlene odsudzujete, skúste ste pozastaviť, danú osobu bližšie pochopiť, hľadajte medzi vami spoločné veci, klaďte otázky, aby ste sa viac dozvedeli. Aj to môže pomôcť zmenšiť tendencie odsudzovať.

empatia

Zdroj: Shutterstock®

Ponúknite pomoc či emocionálnu podporu

Ako sme už spomenuli vyššie, v rámci prejavovania svojej empatie je dôležité v prvom prejaviť záujem o osobu oproti, a to i prostredníctvom na pohľad banálnych otázok. Ak chcete prejaviť svoju empatiu, neváhajte človeku ponúknuť pomoc. To danej osobe ukáže, že ste jej ochotný venovať čas. Pomoc pritom nemusí byť len nejaká hmotná, ale môže ísť aj o emocionálnu podporu. Povzbuďte človeka oproti vám. Ukážte mu svojim správaním, že je vás dôležitý. Ak ide o bližšiu osobu, neváhajte prejaviť aj fyzickú náklonnosť. Vhodné je napríklad chytenie za ruku či položenie ruky na rameno.

Všímajte si svoje okolie

Aby sme boli viac empatickí, mali by sme si hlavne všímať svoje okolie. Pri empatii ide o schopnosť vciťovať sa do duševných pochodov druhého. Na to však, aby sme svoju empatiu mohli prejavovať, musíme nielen druhým ukázať svoj záujem, ale musíme si ľudí okolo seba predovšetkým všímať. Pri budovaní si empatie dostatočne venujte pozornosť svojmu okoliu. Sledujte výrazy aj činy ľudí okolo vás, zamyslite sa nad ich pocitmi. Venujte tiež pozornosť okolitým zvukom, predmetom či vôňam a podobne. Ak budete svoje okolie a hlavne ľudí v ňom dostatočne vnímať, budete i schopnejší prejaviť svoju empatiu a poskytnúť pomoc, keď to bude potrebné.

Pozri aj: Čo spôsobuje znižovanie inteligencie? Daj si pozor na týchto 5 vecí

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE